En introduktion till de asiatiska marknaderna

Den här veckan rör vi oss österut för att hitta ett aktuellt poddtema. Det handlar såklart om Asien när jag bjuder in Richard Bentefour från Fidelity International. Richard har arbetat i fondbranschen i många år jobbar nu för detta internationella fondbolag som har haft närvaro i Asien i över 50 år.

Ambitionen med poddavsnittet är att ge en introduktion till denna världsdel, där majoriteten av världens befolkning bor. En världsdel som mycket tack vare fonder är tillgänglig för oss sparare att investera på ett förnuftigt sätt i. Det finns många olika kategorier av fonder och en av de mest populära är de så kallade globalfonderna. Dessa fonder investerar som namnet antyder över hela världen, men med fokus på utvecklade ekonomier. I dagsläget innebär det att globalfonder framförallt placerar sina pengar i aktier från Nordamerika och Europa. Från just Asien kan också Japan, Hong Kong och Singapore inkluderas.

Tillväxtmarknader

För den som vill placera med högre risk än vad en globalfond erbjuder finns då de fonder som investerar i så kallade tillväxtmarknader. Här dominerar asiatiska länderna såsom Kina, Taiwan, Indien och Sydkorea. Dessa länder återfinns i en spännande graf som jag hittade på fidelity.se inför inspelningen. Här visas vilka länder som förväntas ha de största ekonomierna år 2024. Intressant är då att konstatera att fyra av fem länder i topp är från just Asien.

Källa: World, IMF, Statista, as of July 2020.

Konsumtionsdriven tillväxt

Richard resonerar i podden kring hur konsumtion av bolag från västvärlden har drivit tillväxten i de bolag som vi nu ser toppar globalfondernas innehav. Där hittar vi välkända techföretag som många konsumerar dagligen. Här har Richard en spaning på ett eventuellt där många konsumerar från bolag i det egna landet eller regionen istället för de västerländska motsvarigheterna. Mot bakgrund av nästa bild, som jag också hittade på Fidelitys sajt, går det att se möjligheterna för hur förändrade konsumtionsmönster kan skapa ekonomisk tillväxt för bolag i Asien. Bilden visualiserar hur mycket medelklassen förväntas konsumera 2030 jämfört med 2015.

Källa: Fidelity International, Bookings, Inner circle data is for the year 2015 and the outer circle is for the year 2030- OECD Development Centre, 2017.

Risker och möjligheter kopplade till hållbarhet

Med möjligheter kommer också risker. Det är viktigt att påpeka att tillväxtmarkandsfonderna har en högre risk än exempelvis globalfonder. En av de mest uppenbara är den geopolitiska risken. Den risken har vi lärt oss väldigt mycket om i år när vi nu har fonder med tillgångar i Ryssland som inte längre går att handla. I poddavsnittet berör vi den aktuella situationen mellan Taiwan och Kina som ett exempel på en geopolitisk risk. Vi pratar också möjligheter kopplat till hållbarhet och då är det investeringar i klimatomställningen som Richard lyfter fram särskilt och specifikt solcellsparker i Kina.

Poddavsnittet

Det här avsnittet är en innehållsrik introduktion till investeringar på de asiatiska marknaderna. Hoppas du vill lyssna på avsnittet. Glöm inte heller att prenumerera på podden där du lyssnar på poddar, så missar du inte nästa avsnitt.