Nya faktablad

När du vill läsa på om en fond och kanske jämföra den med en annan kan du använda faktabladet. Från och med årsskiftet kommer faktabladet att förändras. Under många år har det pågått ett arbete med att ta fram en ny standard enligt nya EU-regler. Alla måste nämligen se likdana ut för att det ska vara enklare att jämföra fonder med varandra. Men nu är det inte bara fonder du ska kunna jämföra. Även andra så kallade paketerade sparprodukter som till exempel fondförsäkringar.

Mina kollegor Madeleine Dubois Orvelius, senior jurist, och Fredrik Pettersson, chefsanalytiker, har under lång tid arbetat med denna förändring. Jag ställde några frågor till dem om de nya faktabladen.

Regelverket för de nya fondfaktabladen heter Priip. Vad står det för?
Madeleine: Packaged Retail Investment and Insurance-based Products.

Varför behövs det ett nytt faktablad?
Madeleine: Även om fonder haft faktablad sedan lång tid tillbaka har inte andra sparprodukter haft det. Faktablad är ett sätt att föröka sammanställa det viktigaste om en produkt på ett kortfattat, enkelt och jämförbart sätt.

Vilka fördelar har det nya faktabladet jämfört med det tidigare?
Fredrik: Den största fördelen är ju att man nu kan jämföra olika sparprodukter med varandra på ett enklare sätt. För fonder tillkommer lite ny information som kan vara intressant, till exempel transaktionskostnader och avgifternas effekt på längre sikt.

Vilka nackdelar finns det jämfört med tidigare faktablad?
Fredrik: Vi tror att det som spararna kommer att sakna mest är historisk avkastning, det försvinner från faktabladen och även om man hittar en länk i faktabladet till informationen så blir det inte så lättillgängligt längre. Den information som ersätter historisk avkastning är Resultatscenarier, de är tyvärr komplexa och vi är lite oroliga för hur dessa kommer att mottas, svenska sparare är inte vana vid att få prognoser på framtida avkastning, och det är viktigt att det inte uppfattas som löften. Men de nya faktabladen är ju en kompromiss, en del produkter som fonder ska jämföras med har ingen historisk avkastning, därför blev det så här. 

Vilka sparprodukter kommer ha ett faktablad?
Madeleine: Fonder, strukturerade produkter, privat försäkringssparande och derivat.

Vilka sparprodukter kommer inte ha ett faktablad?
Fredrik: De som inte är ”paketerade”, till exempel sparkonto, direktägda aktier, investeringssparkonto (ISK).

När kan jag läsa de nya faktabladen för de fonder jag är intresserad av?
Madeleine: Regleringen träder i kraft den 1 januari 2023, det är en söndag, men vi hoppas att de nya faktabladen ska finnas på plats när fonderna öppnar för handel på det nya året.

Om du redan nu är nyfiken på att veta hur du läser fondens faktablad kan du göra det här på sajten. I förra veckan anordnade Fondbolagens förening ett seminarium för att presentera de nya faktabladen.

/Philip