Globalfond: den vanligaste fondtypen

Globalfond: den vanligaste fondtypen. Genom åren har de mest populära fondtyperna varit Sverigefonder och globalfonder. Men vad är då en globalfond?

Globalfond: den vanligaste fondtypen. Det finns många olika fonder att välja på för oss svenska sparare. Genom åren har de mest populära fondtyperna varit Sverigefonder och globalfonder. De är båda den fondtyp som kallas aktiefond. Aktiefonder investerar i företag och aktier och ska som minst investera i 16 olika bolag.

Globalfond: den vanligaste fondtypen

Om man går tillbaka hela vägen till 1980 så var Sverigefonder den överlägset populäraste fonden. Sedan dess har andelen globalfonder växt i popularitet och idag är det den populäraste aktiefondstypen. Men vad är då en globalfond?

En globalfond är en aktiefond som investerar i bolag runtom i hela världen. I många globalfonder placeras en del av kapitalet i multinationella storföretag. Till exempel i Facebook och Apple. Men det kan också skilja en del mellan olika globalfonder. Det viktiga för dig som sparare är att slänga ett öga på fondfaktabladet. Där kan du bland annat läsa om fondens strategi och placeringsinriktning. Vill du kolla mer på specifika innehav kan du söka efter fonden på en fondjämförelsehemsida, till exempel Morningstar. Men generellt sett kan man alltså säga att en globalfond investerar i företag i hela världen, med ett större fokus på de bolag och branscher som utgör en betydande del av världsindex. Och multinationella storföretag och stora ekonomier utgör en stor del av det.

Tips till sparare

Vilka globalfond eller vilka globalfonder du väljer att spara i beror på vad du sparar till och hur länge du tänker spara. Och det är naturligtvis helt upp till dig. Men det finns det ett par generella tips när det gäller att komma igång med ett fondsparande, och ett mer specifikt för sparande i globalfond.

  • Gör det enkelt. Spara regelbundet i ett par olika fonder, och försök direkt komma igång med ett månadssparande där pengarna automatiskt sätts in i dina förvalda fonder.
  • Välj fonder i två steg. Bestäm för det första vilken fondtyp du ska spara in. Och välj sedan en eller ett par fonder i den fondtypen. För ett långsiktigt sparande till pension passar till exempel aktiefonder, och då exempelvis globalfonder.
  • När det kommer till att spara i en globalfond finns det framför allt en sak att hålla lite extra koll på. Det är fondens placeringsinriktning, och hur den kompletterar ditt sparande i övrigt. Det är nämligen vanligt att globalfonder har övervikt mot USA, och det är egentligen inte så konstigt med tanke på landets betydelse för världsekonomin.  Så tipset här är att läsa igenom fondens faktablad för att se hur fondens placeringsstrategi ser ut. Kort sagt om den investerar en stor del av kapitalet i just USA och om det kompletterar ditt sparande i övrigt. Till exempel i tjäntepensionen och premiepensionen.