Fakta om fonder

På Fondkollen svarar vi på frågan “Hur gör man?“. Med tips, verktyg och fakta hjälper vi dig på traven till att få koll på dina fonder och att göra ett eget fondval.

På Fondkollen har vi som mål att så enkelt som möjligt förklara vad en fond är, varför man ska spara i fonder, när man ska börja spara och hur mycket man ska spara. På följande sidor försöker vi enkelt beskriva vad en fond är.

Vad är en fond?

Grundläggande information om vad en fond egentligen är. Vad skiljer en passivt förvaltad fond från en indexfond och hur ofta behöver du kolla upp ditt fondsparande?

Hållbara fonder

Allt fler sparare tycker att hållbarhet är viktigt när man väljer fond. En tredjedel av spararna uppger att de valt en fond just för att den är hållbar. Vad är viktigt att tänka på som sparare när man väljer en hållbar fond? Och finns det några bra jämförelsesajter?

Avkastning och risk

Fondens avkastning visar hur värdet på din fond har förändrats. Den redovisas i procent. Ofta går det att se fondens avkastning för längre tidsperioder, exempelvis 3, 5 eller 10 år. Den redovisade avkastning är alltid efter avgifter.

Avgifter

Sverige har bland de lägsta fondavgifterna i Europa, oavsett vilken fondtyp man kollar på. En fonds avgift ska täcka fondbolagets kostnader för förvaltning, personal, lokaler, administration, datasystem och alla andra övriga kostnader.

Skatt på fonder

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du betalar skatt på fondsparande på olika sätt beroende på om du direktsparar, sparar via ett investeringssparkonto/kapitalförsäkring eller via pensionssparande. 

Fondtyper

Det finns många olika fondtyper, men i huvudsak finns det tre stora kategorier. Aktiefonder, blandfonder och räntefonder. På den här sidan berättar vi även om hedgefonder och fond-i-fond. 

Ditt konsumentskydd

Det finns ett omfattande konsumentskydd för dig som fondsparare. Fondverksamheten i Sverige styrs av lagar, Finansinspektionens föreskrifter och branschens egna riktlinjer. 

Köpa, sälja & byta fonder

Lär dig konkret om hur du köper, säljer och byter fonder och vad du borde tänka på. Läs mer om hur du enkelt kan månadsspara, köpa och sälja fonder och byta fonder om du inte är nöjd med de fonder du har.

Månadssparande

Du kan spara regelbundet genom att varje månad ha en automatisk överföring av pengar från ditt lönekonto till en eller flera fonder. Läs om hur ett månadssparande minskar risken när du sparar i fonder.