Fondtyper: Vilka fonder finns att välja på?

Beroende på sparandets mål, tidsperspektiv och hur stor risk du är villig att ta, finns det olika fonder att välja på med olika placeringsinriktningar.

 

Aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder

Det finns idag omkring 2500 fonder tillgängliga för småsparare på den svenska marknaden. Dessa kan delas in i fyra huvudgrupper utifrån placeringsinriktning: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder. Varje huvudgrupp rymmer flera undergrupper. Grafen visar hur stor andel de fyra huvudgrupperna hade av fondförmögenheten i Sverige vid årsskiftet 2020/2021.

Vill du veta mer om placeringsinriktningen för den fond du är intresserad av, kan du ta del av fondens faktablad. Du hittar faktabladen på fondbolagens hemsidor eller på den webbplats fonden finns att köpa.

Fond-i-fonder, indexfonder, ETF:er och andra kännetecken

Utöver placeringsinriktningen kan fonder också sorteras utifrån andra kännetecken. Det finns fonder som placerar i andra fonder (fond-i fonder) och fonder som enbart följer ett förutbestämt index (indexfonder). Vissa fonder kan handlas via börsen på samma sätt som aktier (ETF:er). Det finns också fonder som tar särskild hänsyn till hållbarhet eller som skänker en andel av avkastningen till ideella organisationer (ideella fonder).