Fondtyper: Vilka typer av fonder finns det att välja bland?

Beroende på sparandets mål, tidsperspektiv och hur stor risk du är villig att ta, finns det olika fonder att välja på med olika placeringsinriktningar.

Aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder

Det finns idag omkring 2500 fonder tillgängliga för småsparare på den svenska marknaden. Dessa kan delas in i fyra huvudgrupper utifrån placeringsinriktning: 

Vill du veta mer om placeringsinriktningen för den fond du är intresserad av, kan du ta del av fondens faktablad. Du hittar faktabladen på fondbolagens hemsidor eller på den webbplats fonden finns att köpa.

Fond-i-fonder, indexfonder, ETF:er och andra kännetecken

Utöver placeringsinriktningen kan fonder också sorteras utifrån andra kännetecken. Det finns fonder som placerar i andra fonder (fond-i fonder/fondandelsfonder) och fonder som enbart följer ett förutbestämt index (indexfonder). Vissa fonder kan handlas via börsen på samma sätt som aktier (ETF:er). Fonder delas också in efter hållbarhetsklassificering.

Börja med sparmål och sparhorisont

Oavsett om du ska spara till något i närtid eller i framtiden behöver du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver. Och vilken sparhorisont gäller för respektive sparmål?

Avkastning och risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Så här läser du ett faktablad

Faktablad för fonder har funnits länge, de finns för att hjälpa dig som sparare att ta välinformerade beslut när du sparar i fonder. Vi går igenom faktabladet avsnitt för avsnitt och förklarar det som står. 

Spara i hållbara fonder

Intresset för hållbart sparande, och medvetenheten om att sparpengarna kan bidra till ett mer hållbart samhälle, ökar. Här får du reda på hur du gör för att hitta en hållbar fond som passar just dig.

Vad är en fond?

Grundläggande information om vad en fond egentligen är. Vad är skillnaden mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder? Hur ofta behöver du kolla upp ditt fondsparande?

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.