Månadssparande

Varför ska du månadsspara? De finansiella marknaderna svänger upp och ned och alla investeringar är förenade med någon form av risk. Med risk menas just svängningarna. Risken är att pengarna faktiskt kan minska i värde och att du inte når ditt mål eller förlorar pengar. Eftersom det är omöjligt att förutse hur finansiella marknader, såsom börsen, ska utvecklas i framtiden är det viktigt att skaffa sig förutsättningar för att lyckas ändå. Med ett månadssparande kan vi parera svängningarna och säkerställa att vi köper fler fondandelar vid många olika tillfällen: när börsen står högt, lågt, är billig eller dyr. För den långsiktiga investeraren är förhoppningen är att genomsnittet över tid resulterar i en lönsam investering. 

En annan fördel med ett månadssparande är enkelheten. Du behöver egentligen bara engagera dig i det en gång och sedan sköter det sig själv automatiskt. Sedan kan det vara bra att någon gång per år se över hur fonderna utvecklat sig. 

Ytterligare en fördel med att månadsspara i fonder är att det ofta krävs en relativt liten summa pengar för att kunna köpa. Naturligt kommer det perioder under livet där utrymmet för att spara är större eller mindre. Då är det enkelt att under en period bara minska eller öka summan som ska månadssparas. Det viktiga är att inte sluta helt. Hellre spara lite än inget alls. 

I grafen nedan ser du att den som började månadsspara med 500 kronor januari 2014 i en genomsnittlig aktiefond hade efter tio år en behållning på 93 407 kronor, varav det insatta beloppet utgjorde 60 000 kronor. 

Avkastning och risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.

Köpa, sälja & byta fonder

Lär dig konkret om hur du köper, säljer och byter fonder och vad du borde tänka på. Läs mer om hur du enkelt kan månadsspara, köpa och sälja fonder och byta fonder om du inte är nöjd med de fonder du har.

Vad är en fond?

Grundläggande information om vad en fond egentligen är. Vad skiljer en passivt förvaltad fond från en indexfond och hur ofta behöver du kolla upp ditt fondsparande?

Fondtyper

Fonder delas in i fyra huvud-grupper: aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder. Därtill kan de sorteras utifrån andra kännetecken, till exempel fond-i-fonder, indexfonder och ETF:er. Läs mer om fondtyper här.

Skatt på fonder

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du betalar skatt på fondsparande på olika sätt beroende på om du direktsparar, sparar via ett investeringssparkonto/kapitalförsäkring eller via pensionssparande.