Kom-i-gång

Med tips, verktyg och fakta hjälper vi dig som nybörjare att komma igång med ett fondsparande. Få koll på dina fonder. Gör ett eget fondval!

Kom-i-gång!

Nästan alla svenskar sparar i fonder, men många har ändå svårt att komma till skott och komma igång med ett sparande. Det bästa sparandet är det som blir av. Därför vill vi på fondkollen med tips, verktyg och fakta hjälpa dig att komma igång med ett fondsparande.

I dag är fonder lättillgängliga och det finns många olika typer av fonder att välja mellan. Sparare kan därigenom få del i aktier och ränteplaceringar över hela världen. Detta ökar konkurrensen på fondmarknaden till gagn för spararna, men det innebär samtidigt mer att hålla reda på för dig som sparare vid fondval. På följande sidor vill vi guida dig till varför du ska investera i fonder, vad som menar med risk, hur man praktiskt köper och säljer fonder och på vilka olika sätt man kan spara i fonder.

Varför är det bra med fonder?

Vi får ofta frågan vad det bästa med fonder är. Läs om de största fördelarna med fonder och hur du som sparare kan nyttja de egenskaper en fond har.

Risk en möjlighet

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Vad som menas med risk?  Hur bör du som sparare tänka kring risk?  Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Spara pengar i fonder

Det är enkelt att spara i fonder, framför allt genom att månadsspara. Men det finns också andra sätt att spara i fonder, som är lika enkla.

Köpa & Sälja fonder

Lär dig konkret om hur du köper och säljer fonder. Köper fonder genom att använda två enkla steg för att bestämma dig för vilken fondtyp och fond som passar bäst utifrån dina individuella preferenser. Säljer fonder och beakta den skatt som behöver betalas om du gjort vinst och sparat på ett vanligt aktie- och fondkonto.

Privat fondsparande

Det finns olika sätt att spara i fonder på. Den vanligaste är att spara på ett aktie- och fondkonto. Men det finns även andra så kallade skal som vuxit sig starka på senare år. Bland annat kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK).

Premiepension

Varje månad sätts automatiskt pengar av till din framtida pension som motsvarar ett belopp på 18,5 procent av din lön. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepensionen. I två delar går vi:

Välja fonder i två steg

Hur kan du som sparare enkelt hitta rätt fond för dig?