Hur fungerar börshandlade fonder?

Vad är en börshandlad fond?

Först och främst kan det vara bra att veta att en börshandlad fond ofta kallas ETF. Det är förkortningen av det engelska namnet exchange traded fund. En ETF är till skillnad från en traditionell fond börshandlad. Det är handeln med produkten som skiljer, inte produkten i sig. Den börshandlade fonden är precis som vilken fond som helst, en korg fylld med värdepapper. Produkten lanserades första gången i USA 1993 och kom till Europa år 2000.

Hur handlas en ETF?

Om du någon gång har handlat en traditionell fond så märkte du säkert att det tog en stund innan affären var genomförd. Det tar ofta flera dagar. Med en ETF däremot går det i realtid. Under börsens öppettider, förstås. Precis som med vanlig aktiehandel kan du som sparare lägga en köp- eller säljorder när börsen är öppen och få avslut direkt. Själva affären genomförs däremot två dagar efter handelsdagen. På samma sätt som en aktie.

För att det ska kunna bli ett avslut i en ETF krävs det att det finns någon på andra sidan av orderboken, som vill köpa eller sälja. För att säkerställa att det finns någon som vill sälja andelar till dig när du vill köpa, eller omvänt köpa av dig när du vill sälja, finns det så kallade marknadsgaranter. De agerar som mellanhand. Det är de som kan köpa nya andelar i fonden och sälja de vidare till dig på börsen. Det är en skillnad jämfört med traditionella fonder. I de fonderna kan du köpa andelar direkt i fonden, men inte i realtid.

Vilket pris har en ETF?

Traditionella fonder prissätts vanligen en gång per dag. Prissättningen sker efter klockslaget för när du senast måste ha skickat din order om att köpa och sälja. Det innebär att du inte vet till vilket pris du handlar. En börshandlad fond prissätts istället i realtid av marknadsgaranterna. De ändrar sina priser baserat på hur fondens alla innehav gemensamt utvecklas.

Eftersom andelarna i en ETF är börshandlade kan du också välja ett pris som du vill köpa eller sälja till och därefter med eventuellt tålamod vänta och hoppas på avslut. Det går inte med en traditionell fond, då blir priset vad det blir.

Vilka kostnader har en ETF?

Börshandlade fonder har avgifter precis som en traditionell fond. Om du jämför fonder kommer du säkert märka att de börshandlade generellt har låga avgifter. Det beror på att de oftast är indexfonder. Men när du jämför avgifterna ska du också vara medveten om att det vanligtvis tillkommer avgifter i samband med handeln. Kolla prislistan där du handlar. Du kommer troligtvis se att det finns en courtagekostnad förknippad med handeln. Precis som när du handlar aktier. Dessutom finns det en så kallad spread-kostnad. Det är skillnaden mellan priset på att köpa och sälja andelar.

Hävstång

Många börshandlade fonder följer utvecklingen för fondens innehav. Men det finns också börshandlade fonder som har en så kallad hävstång. Det innebär att fondens värde utvecklas mer än hur de underliggande innehaven rör sig. Åt båda håll dessutom. Är hävstången 1,5 betyder det att fondens värde ökar 50 procent mer än innehaven. Och åt andra hållet minskar med lika mycket mer om kurserna faller. Det finns också fonder som ökar i värde när börsen går ned. Även dessa kan ha hävstång. Det här är avancerat och är förknippat med fler risker än fonder utan hävstång. Var uppmärksam när du jämför fonder och läs på! Handelsbanken har mer information på sin hemsida om ETF:er generellt och hävstång specifikt.

Poddavsnitt om börshandlade fonder

Om du vill lära dig ännu mer om börshandlade fonder kan jag tipsa om att lyssna på ett avsnitt av Fondkollen. Jag bjöd in Stefan Hagman från Handelsbanken Fonder. Han är chef för passiv förvaltning och expert på indexfonder.