Så gör du på pensionsmyndigheten.se

Premiepensionen är dina pengar som du själv har tjänat ihop och som du själv kan placera för att få en bättre pension. Här visar vi dig hur du gör för att få koll på ditt val av fonder i några enkla steg.

Du gör ditt fondval på Pensionsmyndighetens hemsida.

Välj fonder

Vi tycker att du först ska välja vilka placeringsinriktningar som du vill att dina fonder ska ha. Genom att välja fonder med olika inriktningar förbättrar du riskspridningen. Det kan till exempel vara aktiefonder som placerar på olika marknader i världen. För att sedan hitta vilken enskild fond som du ska välja kan du utvärdera fonden utifrån avkastning, avgift och hållbarhet. På Fondkollen kan du läsa mer om hur du väljer fonder i två steg.

Då kör vi igång!

Logga in!

Gå till www.pensionsmyndigheten.se

Logga in med BankID eller e-legitimation.

1. Att välja fondkategorier

För att välja nya fonder och för att utvärdera dem du redan har, börja med att klicka på Byta fonder. På den sidan kan du se din nuvarande fondportfölj och söka bland alla fonder. I sökfunktionen hittar du rullistor för fondtyper och olika kategorier av fonder. För att öka riskspridningen är det bra att välja flera olika fonder. För premiepensionen kan du välja upp till fem fonder. Vilken fondtyp du ska välja beror på din spartid och inställning till risk. Aktiefonder har en rekommenderad innehavstid på minst 5 år. De har högst risk och högst förväntad avkastning. Blandfonder och generationsfonder har lägre risk eftersom de investerar i både aktier och räntebärande tillgångar. Räntefonder har lägst risk bland fondtyperna och passar de som ska använda pengarna snart och vill ha låg risk för svängningar.

Den största delen av din allmänna pension, inkomstpensionen, kan ses som en ränteplacering.

Klicka på den eller de fondtyper som du är intresserad av, sedan filtreras dessa fram automatiskt. 

2. Välj fonder

För att hitta den fond du vill välja inom varje fondtyp kan du markera den kategori som du är intresserad av.

I exemplet nedan ”filtrerar” vi fram aktiefonder inom kategorin Global:

Därefter kommer du att kunna utvärdera vilka som gått bäst under olika tidsperioder, hur stor avgiften är, vilken risk och hållbarhetsrisk fonderna har. Du kan också välja om du vill sortera på fonder som är aktivt förvaltade, indexfonder, hållbarhetsfonder eller fonder med låg CO2-risk. Det går också att sortera fonder från specifika fondbolag, välja önskad risknivå eller välja bort fonder med oönskade produkter och tjänster.

Avkastningen de fem senaste åren ger inte någon garanti inför framtiden, men kan fungera som en indikation på hur god fondens förvaltning är. Även fonder som har funnits kortare tid än fem år kan vara intressanta, om du kan tänka dig att acceptera en kortare avkastningshistorik.

Obs! Avgifter är alltid bortdragna när avkastningen visas.

Mer om att välja fonder.

Om du vill utvärdera de fonder du redan har sedan tidigare, gå tillbaka till din portfölj genom att klicka på Se dina fonder. För mer information om respektive fond kan du klicka på fondens namn.  

Byt eller lägg till fonder

Du kan när som helst välja fler eller byta ut dina tidigare fondval. Alternativet till det egna fondvalet är AP7 Såfa. Det är statens sparalternativ och ger dig en fondportfölj som anpassas efter din ålder.

Under tiden du väljer fonder, kan du ha upp till tio fonder i din portfölj. Välj ”Lägg till” när du hittar en fond som du vill ha med.

För att gå vidare med dina byten väljer du nu ut upp till fem av fonderna du har i portföljen. Klicka på ”Ta bort” till höger om fondnamnet för den eller de fonder som du vill välja bort.

Ett smidigt verktyg du kan använda är “Jämför fonder”. Här kommer fondernas utveckling som du valt illustreras i ett diagram tillsammans. På ett överskådligt vis ser du hur utvecklingen skiljt sig åt. 

Fördela fonderna procentuellt!

Välj nu hur stor andel respektive fond i din portfölj ska utgöra.

Se till att summan uppgår till 100 %.

Klicka på ”Gå vidare”.

Kolla igenom ditt fondval och godkänn!

Läs mer om premiepension