Så gör du på pensionsmyndigheten.se

Premiepensionen är dina pengar som du själv har tjänat ihop och som du själv kan placera för att få en bättre pension. Här visar vi dig hur du gör för att få koll på ditt val av fonder i några enkla steg.

Du gör ditt fondval på Pensionsmyndighetens hemsida.

Välj fonder

Vi tycker att du först ska välja vilka placeringsinriktningar som du vill att dina fonder ska ha, gärna tre till fem olika för att få riskspridning. Det kan till exempel vara aktiefonder som placerar på olika marknader i världen. För att sedan hitta vilken enskild fond som du ska välja, föreslår vi att du rangordnar fonder med samma placeringsinriktning och väljer någon av dem som har bäst avkastning under de senaste fem åren.

Då kör vi igång!

Logga in!

Gå till www.pensionsmyndigheten.se

Logga in med bank-id, e-legitimation eller din personliga kod. Ny kod går att beställa på Pensionsmyndighetens sajt.

1. Att välja fondkategorier

För att välja nya fonder och för att utvärdera dem du redan har, börja med att klicka på Byta fonder. Klicka därefter på Sök och välj fonder. I högerkolumnen hittar du fondtyper och olika kategorier av fonder. För att få en bra mix är det bra att ha minst tre och gärna fem olika fonder. Har du mer än tio år kvar till pensionen och kan tänka dig att se över din premiepension en gång varje år, är aktiefonder ett bra val. Blandfonder och generationsfonder passar för den som vill kolla mer sällan än en gång per år. Räntefonder passar dem som vill vara mycket aktiva eller har kort tid kvar till pension.

Aktiefonder ger störst möjlighet till värdeökning sett över så lång tid. Den största delen av din allmänna pension, inkomstpensionen, kan ses som en ränteplacering.

Se till att ha flera olika kategorier av aktiefonder som placerar på olika marknader i världen för att få en bra spridning.

Klicka på den eller de fondtyper som du är intresserad av, sedan filtreras dessa fram automatiskt. 

2. Välj fonder

För att hitta den fond du vill välja inom varje fondtyp kan du markera den kategori som du är intresserad av.

I exemplet nedan ”filtrerar” vi fram aktiefonder inom kategorin Global:

Därefter kommer du att kunna utvärdera vilka som gått bäst under specifika perioder såväl som hur stor avgiften är. 

Välj någon av de fonder som har har haft en bra avkastning. Avkastningen de fem senaste åren ger inte någon garanti inför framtiden, men kan fungera som en indikation på hur god fondens förvaltning är. Även fonder som har funnits kortare tid än fem år kan vara intressanta, om du kan tänka dig att acceptera en kortare avkastningshistorik.

Obs! Avgifter är alltid bortdragna när avkastningen visas.

Mer om att välja fonder.

Om du vill utvärdera de fonder du redan har sedan tidigare, gå tillbaka till din portfölj genom att klicka på Byta fonder då ser du en lista med samtliga dina fonder. Klicka på pilen ned till höger för att se en sammanfattning över fonden. För mer information om fonden kan du klicka på fondens namn.  

Därefter kan du följa ovanstående instruktion även för att se hur dina befintliga fonder har presterat.

Byt eller lägg till fonder

Det bästa är att du när som helst kan byta fonder utan någon kostnad eller skatt. Du behöver aldrig vara rädd för att välja fel, det är bara att byta!

Under tiden du väljer fonder, kan du ha upp till tio fonder i din portfölj. Välj ”Lägg till” när du hittar en fond som du vill ha med:

För att gå vidare med dina byten väljer du nu ut upp till fem av fonderna du har i portföljen. Klicka på ”Ta bort” till höger om fondnamnet för den eller de fonder som du vill välja bort.

Ett smidigt verktyg du kan använda är “Jämför fonder”. Här kommer fondernas utveckling som du valt illustreras i ett diagram tillsammans. På ett överskådligt vis ser du hur utvecklingen skiljt sig åt. 

Fördela fonderna procentuellt!

Välj nu hur stor andel respektive fond i din portfölj ska utgöra:

Se till att summan uppgår till 100 %.

Klicka på ”Gå vidare”.

Kolla igenom ditt fondval och godkänn!

Läs mer om premiepension