Välja fonder i två steg

I två enkla steg hjälper vi dig att välja fonder för ditt privata fondsparande. Här får du veta hur du kommer fram till ett eget val av fonder.

De flesta behöver ett sparande på både kort och lång sikt, från sparande till nästa års semester till pensionssparande. Det mest kortsiktiga sparandet passar bra att ha på ett sparkonto, medan fonder passar för sparande på lite längre sikt.

Vilken typ av fond passar mig?

Börja med att välja vilken slags fond som passar dig. Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta.

Risk innebär att en placering både kan öka och minska i värde, men med ökad risk följer också en möjlighet. Över tid kan möjligheten vara större att du får en bra avkastning om du vågar ta en högre risk. På kort sikt kan dock värdet svänga kraftigt i fonder med hög risk.

Vilken fond ska jag välja?

Inom var och en av de valda kategorierna föreslår vi sedan att du rangordnar fonderna i kategorin utifrån avkastning de senaste fem åren.  Välj därefter någon av de fonder som har visat god avkastning hittills. Titta och jämför också fondernas avgift. 

Historisk avkastning

Även om det är framtiden som vi är mest intresserade av, ger den historiska avkastningen ändå värdefull information om hur fonden har lyckats hittills. Den historiska avkastningen är dock ingen garanti för den framtida avkastningen.