Välja fonder i 2 steg

I två enkla steg hjälper vi dig att välja fonder för ditt fondsparande.

De flesta behöver ett sparande på både kort och på lång sikt. Sparande till nästa års semester och sparande till exempelvis pension eller barn. Det mest kortsiktiga sparandet passar bra att ha på ett sparkonto, medan fonder passar för sparande på lite längre sikt.

Ett tips är att ju längre fram i tiden målet ligger desto större andel aktiefonder bör ingå i sparandet.

1. Vilken typ av fond passar mig?

Avkastning & risk

Börja med att välja vilken slags fond som passar dig: aktiefond, blandfond eller räntefond. Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta eftersom den förväntade avkastningen ökar och minskar med risken.

Med risk menas risken att värdet på sparandet stiger och sjunker i värde. Generellt brukar aktiefonder ge större avkastning än räntefonder över långa perioder. Över korta perioder däremot är risken större att aktiefonder svänger mer i värde. Blandfonder består av både aktier och räntor och brukar därför placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk.

Placeringsinriktning

Vill du välja en blandfond kan du gå direkt till nästa steg, välj fond. För räntefonder finns två grupper att välja mellan. De som placerar på kort sikt och därmed har lägst risk: korta räntefonder. De som placerar på längre sikt och därmed har högre risk: långa räntefonder (obligationsfonder).

För aktiefonder finns det flera olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Bredare aktiefonder som sprider risken på såväl olika regioner som branscher har generellt en lägre risk än mer specialiserade aktiefonder. Aktiefonder som placerar på mer etablerade marknader såsom Nordamerika och Europa har generellt en lägre risk än fonder som placerar på tillväxtmarknader.

Riskspridning

Du kan sätta ihop ditt fondsparande på olika sätt. Vill du exempelvis ha stor riskspridning kan du få det antingen genom att välja en bred fond som har stor spridning av sina placeringar över flera marknader, eller så kan du välja flera olika fonder med olika inriktningar som kompletterar varandra.

2. Välj fond

När du vet vilken sorts fond du vill ha är det dags för nästa steg: vilken eller vilka fonder. Det finns ofta flera fonder med samma placeringsinriktning och här beskriver vi hur du kan resonera och vilka hjälpmedel som finns för att jämföra.

Avkastning och avgifter

Vid jämförelse av fonder med liknande placeringsinriktning, ta hänsyn till tre saker:

  • avkastning, det vill säga hur mycket fonden har ökat eller minskat i värde
  • avgift, det vill säga priset för förvaltningen av fonden
  • hållbarhetsinriktning, det vill säga hur fonden arbetar med miljömässiga frågor och sociala aspekter

Avkastningen handlar om framtiden, som är okänd. Men även om det är framtiden som vi är mest intresserade av, ger historiken ändå värdefull information om hur fonden har lyckats hittills.

Det är viktigt att känna till att avgifterna alltid är bortdragna när avkastningen visas. Det betyder att två fonder med samma avkastning har varit lika bra för dig som sparare, oavsett vilka avgifter de har.

Läs fondens faktablad

När du ska välja en fond att börja spara i och har kommit så långt att du har ett par fonder du väljer mellan, ta fram fondernas faktablad och jämför de olika fonderna.

Läs fondens informationsbroschyr och hållbarhetsinformation

Om du vill veta mer om fonden kan du även läsa informationsbroschyren och hållbarhetsinformationen som finns tillgänglig på fondbolagets hemsida.

Rating fonder (fondbetyg)

Ett annat sätt att utvärdera fonder är att titta på vad fonden har fått för rating eller fondbetyg. Fondbetyg tas fram av olika ratingföretag. Fonderna betygsätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk, men även hållbarhet En del väger också in förutsättningar för framtida utveckling i betygen. Har en fond fått högt betyg från flera ratingföretag är det värdefull information. Exempel på en sajt där du kan se rating är Morningstar.se.

Kom ihåg att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontotyper

Det finns olika sätt att spara i fonder på. Den vanligaste är att spara på ett aktie- och fondkonto. Men det finns även andra så kallade skal som vuxit sig starka på senare år. Bland annat kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK).

Fondtyper

Fonder delas in i fyra huvud-grupper: aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder. Därtill kan de sorteras utifrån andra kännetecken, till exempel fond-i-fonder, indexfonder och ETF:er. Läs mer om fondtyper här.

Så läser du ett faktablad

Faktablad för fonder har funnits länge, de finns för att hjälpa dig som sparare att ta välinformerade beslut när du sparar i fonder. Vi går igenom faktabladet avsnitt för avsnitt och förklarar det som står. 

Spara i hållbara fonder

Intresset för hållbart sparande, och medvetenheten om att sparpengarna kan bidra till ett mer hållbart samhälle, ökar. Här får du reda på hur du gör för att hitta en hållbar fond som passar just dig.

Avkastning & risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Smarta verktyg

Våra smarta verktyg hjälper dig att utvärdera dina befintliga fonder, hitta förslag på nya fonder eller att räkna fram hur lång tid och hur mycket du behöver spara för att få ihop ett visst belopp.