Skatt på fondsparande beroende på sparform

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du betalar skatt på fondsparande på olika sätt beroende på om du direktsparar, sparar via investeringssparkonto/kapitalförsäkring eller via pensionssparande. 

Här nedan följer en sammanställning av skatten på fondsparande beroende på vilket sätt man sparar på. Uppgifterna gäller för 2024, som deklareras våren 2025.

Typ av sparandeInkomstskatt vid uttagSkatt på vinst/utdelningAvkastningsskatt/
Schablonskatt
Direktsparande i fonderNej30 %0,12 %
Investerings-sparkonto (ISK)NejNej1,086 %
Fonder i kapitalförsäkringNejNej1,086 %
Privat pensions-sparande (IPS)JaNej0,372 %
TjänstepensionJaNej0,372 %
PremiepensionJaNejNej

Privat fondsparande – betala skatt på faktiska vinster eller schablonskatt?

En fråga som du som sparare kan ställa dig för att avgöra vilket sätt att spara i fonder som är bäst för just dig är exempelvis: Vill du betala skatt på faktiska vinster när du säljer en fond eller på en schablonavkastning varje år?

Skatt på direktsparande i fonder

Det klassiska sättet att spara direkt i fonder i en vanlig fonddepå/fondkonto. Skatt på 30 procent tas ut vid uttag/byte på faktisk kapitalvinst samt på en årlig schablonintäkt på fondvärdet.

Kapitalförlust är helt eller delvis avdragsgill, dvs du kan kvitta eventuella förluster vid försäljning mot vinster i deklarationen. Fondbolagen lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster, förluster och schablonintäkt, men gör inte själva skatteavdraget. Skatt på eventuell utdelning betalar däremot fondbolaget in till Skatteverket. Om du har betalat skatt för en utdelning från fonden kan du se det i din deklaration.

Exempel på beräkning av schablonskatt för direktsparande:

Anna hade den 1 januari ett direktsparande i fonder som var värt 50 000 kronor. 0,4 procent av värdet ska deklareras som en schablonintäkt som sedan beskattas med 30 procent. I Annas fall blir schablonintäkten 200 kronor och skatten därmed 60 kronor. Schablonintäkten på 200 kronor är förtryckt i deklarationen.

Skatt på investeringssparkonto – ISK schablonbeskattas

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du bland annat spara i fonder. Andra tillåtna investeringar är marknadsnoterade värdepapper (till exempel aktier och obligationer). Vid sparande på ISK betalar du inte någon skatt på kapitalvinster och utdelningar. Det innebär att du kan byta och sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon kapitalvinstskatt. Kontot är i stället årligen schablonbeskattat.

En schablonintäkt (baserad på statslåneräntan i november året innan plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25 %) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent.

ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning på sparandet.

Exempel på schablonbeskattning av sparande på ISK:

Anna börjar månadsspara på ett investeringssparkonto i januari. Hen sätter in 1 000 kronor i månaden, dvs 12 000 kronor totalt under året. För enkelhetens skull antar vi att Anna inte fått någon värdeökning på pengarna under året.

Värdet vid ingången av kvartal 10 kr
Värdet vid ingången av kvartal 23 000 kr
Värdet vid ingången av kvartal 36 000 kr
Värdet vid ingången av kvartal 49 000 kr
Insättningar under året12 000 kr
Summa värde vid respektive kvartal och insättningar (årets totala värde)30 000 kr

Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av årets totala värde, dvs 7 500 kronor. Vi antar att statslåneräntan i slutet av november föregående år var 2 procent (med tillägget av 1 procentenhet blir det 2+1=3 %) Schablonintäkten blir då 225 kronor (7 500 kr x 3 %) och skatten blir 67,50 kronor (225 x 0,3). Schablonintäkten på 225 kronor är förtryckt i deklarationen.

Kapitalförsäkring beskattas på i princip samma sätt som ISK

Här väljer du fonder som ett försäkringsbolag erbjuder. Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto. Den stora skillnaden gentemot ett ISK är att skatten betalas automatiskt direkt från kapitalförsäkringen och inte i samband med deklarationen.

Skatt på pensionssparande i fonder

Premiepension och tjänstepension

För sparande till premiepensionen i det allmänna pensionssystemet och till tjänstepensionen får arbetsgivaren göra avdrag för premier och du betalar inkomstskatt vid utbetalningen av pensionen.

Fondsparande till premiepensionen medför varken kapitalvinstbeskattning eller någon avkastningsskatt/schablonskatt.

För tjänstepension behöver du inte betala kapitalvinstskatt. I stället betalar du en årlig avkastningsskatt, motsvarande 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år.

Privat pensionssparande

För privat pensionssparande betalar du en årlig avkastningsskatt, motsvarande 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Sedan 2016 är privat pensionssparande endast avdragsgillt för företagare och anställda som saknar tjänstepension.

Kontotyper

Det finns olika sätt att spara i fonder på. Den vanligaste är att spara på ett aktie- och fondkonto. Men det finns även andra så kallade skal som vuxit sig starka på senare år. Bland annat kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK).

Köpa, sälja & byta fonder

Lär dig konkret om hur du köper, säljer och byter fonder och vad du borde tänka på. Läs mer om hur du enkelt kan månadsspara, köpa och sälja fonder och byta fonder om du inte är nöjd med de fonder du har.

Fondtyper

Fonder delas in i fyra huvud-grupper: aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder. Därtill kan de sorteras utifrån andra kännetecken, till exempel fond-i-fonder, indexfonder och ETF:er. Läs mer om fondtyper här.

Fondens avgifter

Det finns ett mycket stort antal fonder att välja mellan och de har också olika avgifter. En bra förutsättning för att bli nöjd med sitt val av fond är att vara medveten om vad man betalar och vad man betalar för.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Smarta verktyg

Våra smarta verktyg hjälper dig att utvärdera dina befintliga fonder, hitta förslag på nya fonder eller att räkna fram hur lång tid och hur mycket du behöver spara för att få ihop ett visst belopp.