Skatt på fondsparande beroende på sparform

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du betalar skatt på fondsparande på olika sätt beroende på om du direktsparar, sparar via ett investeringssparkonto/kapitalförsäkring eller via pensionssparande.

 

Privat fondsparande – Betala skatt på faktiska vinster eller schablonskatt?

Frågor som du som sparare kan ställa dig för att avgöra vilket sätt att spara i fonder som är bäst för just dig är exempelvis: Vill du betala skatt på faktiska vinster när du säljer en fond eller på en schablonavkastning varje år? Här nedan följer en sammanställning av skatten på fondsparande beroende på vilket sätt man sparar på. Uppgifterna gäller för 2022.

Typ av sparande Inkomsttskatt vid uttag Skatt på vinst/utdelning Avkastningsskatt/
Schablonskatt
Direktsparande i fonder Nej 30 % 0,12 %
Investerings-sparkonto (ISK) Nej Nej 0,375 %
Fonder i kapitalförsäkring Nej Nej 0,375 %
Privat pensions-sparande (IPS) Ja Nej 0,075 %
Tjänstepension Ja Nej 0,075 %
Premiepension Ja Nej Nej

 

Skatt på direktsparande i fonder

Det klassiska sättet att spara direkt i fonder i en vanlig fonddepå. Skatt på 30 procent tas ut vid uttag/byte på faktisk kapitalvinst samt på en årlig schablonintäkt på fondvärdet.

Kapitalförlust är helt eller delvis avdragsgill, dvs du kan kvitta eventuella förluster vid försäljning mot vinster. Fondbolagen lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster, förluster och schablonintäkt, men gör inte skatteavdraget. Skatt på eventuell utdelning från fonden inbetalas dock av fondbolaget.

Exempel på beräkning av schablonskatt för direktsparande:

Anna hade den 1 januari ett direktsparande i fonder som var värt 50 000 kronor. 0,4 procent av värdet tas upp som en schablonintäkt som sedan beskattas med 30 procent. I Annas fall blir schablonintäkten 200 kronor och skatten därmed 60 kronor. Schablonintäkten på 200 kronor förtrycks i deklarationen.

 

Skatt på investeringssparkonto – ISK schablonbeskattas

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du bland annat spara i fonder. Andra tillåtna investeringar är marknadsnoterade värdepapper och bankinlåning. Vid sparande på ISK betalar du inte någon skatt på kapitalvinster och utdelningar. Det innebär att du kan byta och sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon reavinstskatt. Kontot är i stället årligen schablonbeskattat.

En schablonintäkt (baserad på statslåneräntan i november året innan plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25 %) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent.

ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning.

Exempel på schablonbeskattning av sparande på ISK:

Anna börjar månadsspara på ett investeringssparkonto i januari. Han sätter in 1 000 kronor i månaden, dvs 12 000 kronor totalt under året. För enkelhetens skull antar vi att Anna inte fått någon värdeökning på pengarna.

Värdet vid ingången av kvartal 1 0 kr
Värdet vid ingången av kvartal 2 3 000 kr
Värdet vid ingången av kvartal 3 6 000 kr
Värdet vid ingången av kvartal 4 9 000 kr
Insättningar under året 12 000 kr
Summa värde vid respektive kvartal och insättningar (årets totala värde) 30 000 kr

Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av årets totala värde, dvs 7 500 kronor. Vi antar att statslåneräntan i slutet av november föregående år var 0,51 procent (med tillägget av 1 procentenhet blir det 0,51+1=1,51 %) Schablonintäkten blir då 113 kronor (7 500 kr x 1,51 %) och skatten blir 40 kronor (113 x 0,3). Schablonintäkten på 113 kronor förtrycks i deklarationen.

 

Kapitalförsäkring beskattas på i princip samma sätt som ISK

Här väljer du fonder som ett försäkringsbolag erbjuder. Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto.

 

Skatt på pensionssparande i fonder

 

Premiepension och tjänstepension

För sparande till premiepensionen i det allmänna pensionssystemet och till tjänstepensionen får arbetsgivaren göra avdrag för premier och du betalar inkomstskatt vid utbetalningen av pensionen.

Fondsparande till premiepensionen belastas vare sig av kapitalvinstbeskattning eller någon avkastningsskatt/schablonskatt.

För tjänstepension betalas ingen kapitalvinstskatt du betalar en årlig avkastningsskatt, motsvarande 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år.

 

Privat pensionssparande

För privat pensionssparande betalar du en årlig avkastningsskatt, motsvarande 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Sedan 2016 är inte privat pensionssparande avdragsgillt.

 

Svårt att välja sparkostym?

Vår ekonom Fredrik Hård svarar på hur du kan tänka när du väjer mellan att spara direkt i fonder, på investeringssparkonto eller via kapitalförsäkring.