Fond-i-fonder

Fond-i-fonder placerar i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Fondandelsfonder kan ses som alternativ till att själv placera i flera olika fonder. Inom fond-i-fonder kan förvaltaren byta fonder utan att det utlöser skatt på kapitalvinst. Förvaltningsavgift kan förekomma både till fond-i-fonden och i de fonder som ingår i själva portföljen.

Fondbolag som tillhandahåller fond-i-fonder har oftast flera olika sådana fonder med olika risk. Du väljer ett alternativ utifrån den risknivå som du önskar och sedan överlåter du till förvaltaren att ansvara för val av fonder. 

Det finns fond-i-fonder som enbart placerar i aktiefonder, räntefonder eller hedgefonder, men också fond-i-fonder med kombinationer av olika fondtyper. 

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 85 % av fondförmögenheten i aktier, det vill säga andelar i företag. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk, vilket betyder att sannolikheten för såväl värdeökning som värdeminskning är större

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Räntefonder

En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och certifikat.

Hedgefonder

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper. Målsättningen är ofta att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.