Fond-i-fonder

Fond-i-fonder placerar i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Fondandelsfonder kan ses som alternativ till att själv placera i flera olika fonder. Inom fond-i-fonder kan förvaltaren byta fonder utan att det utlöser skatt på kapitalvinst. Förvaltningsavgift kan förekomma både till fond-i-fonden och i de fonder som ingår i själva portföljen.

Fondbolag som tillhandahåller fond-i-fonder har oftast flera olika sådana fonder med olika risk. Du väljer ett alternativ utifrån den risknivå som du önskar och sedan överlåter du till förvaltaren att ansvara för val av fonder. 

Det finns fond-i-fonder som enbart placerar i aktiefonder, hedgfonder alternativt enbart i räntefonder, men också fond-i-fonder med kombinationer av olika fondtyper.