Spara i hållbara fonder

Intresset för hållbart sparande, och medvetenheten om att sparpengarna kan bidra till ett mer hållbart samhälle, ökar. Här får du reda på hur du gör för att hitta en hållbar fond som passar just dig.

Det finns många anledningar till att allt fler sparare vill kunna investera hållbart: någon kan tycka att tobak borde förbjudas och vill undvika att investera i tobaksbolag, en annan vill bidra till att motverka klimatförändringarna, medan en tredje tror att hållbara investeringar kommer ge högre avkastning på sikt.  

Som alltid när du väljer fonder är det första steget att fundera på vad du har för mål med sparandet. Sparar du till exempel till en pension som ligger långt fram i tiden, kan du välja fonder som investerar i aktier och därför har möjlighet till högre avkastning på lång sikt. Omvänt, om du sparar till något du ska köpa på kortare sikt, då är det ofta bra att hitta en balans mellan aktiefonder och räntefonder. Det finns många olika typer av aktiefonder och räntefonder med hållbar inriktning. 

  1. Läs om hur du väljer fond i 2 steg.  
  2. Gå vidare och fundera på vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast för dig. 

Därför väljer svenskarna att spara hållbart 

Fondbolagens förenings undersökningar visar att allt fler väljer hållbara fonder. De främsta skälen att man valt en fond med hållbar inriktning är:  

  • Positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter med mera 
  • Vill inte placera i verksamheter man tycker är oetiska 
  • Högre förväntad avkastning 

Välj en hållbar fond som passar just dig 

Hållbarhet är ett brett begrepp, fundera därför på vad som är viktigast för dig när det kommer till hållbarhet. Är det fondens klimat- och miljöarbete? Brinner du för mänskliga rättigheter? Vill du investera i ny grön teknik? Vill du undvika vissa branscher, som alkohol, vapen och militärindustri, päls- och läderindustri, tobak, djurförsök, pornografi eller spel och kasino? 

När du landat i dina egna hållbarhetspreferenser kan det vara bra att veta att fonderna använder 3 huvudstrategier när de arbetar med hållbarhet. En fond kan använda en kombination av dessa strategier. 

Välja in – fonden investerar i företag som bedöms vara ”bäst i klassen” utifrån specifika hållbarhetskriterier. Vissa fonder kan också välja in företag efter ett specifikt tema, som till exempel vatten eller miljöteknik. 

Välja bort – fonden avstår från att investera i företag som bedöms vara relativt mindre hållbara än andra jämförbara bolag. Det kan också finnas specifika branscher som fonden inte investerar i. 

Påverka – fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka företag i hållbarhetsfrågor. Påverkansarbetet kan göras informellt i dialog direkt med bolaget eller publikt i samband med en årsstämma. Fondbolagen arbetar ofta tillsammans med branschkollegor nationellt eller internationellt i sitt påverkansarbete.  

Jämför fondernas hållbarhetsinformation 

Läs på om fondernas hållbarhetsarbete. Säg att du har kommit fram till att du ska investera i en globalfond, en Sverigefond och en obligationsfond. Jämför hur de olika fonderna i respektive kategori arbetar med hållbarhet. Till din hjälp finns information och verktyg.  

Fondens hållbarhetsdeklaration – EU har i den så kallade Disclosureförordningen/SFDR beslutat att alla fonder ska rapportera hur de jobbar med hållbarhet. I denna rapport kan du bland annat läsa om fondens hållbarhetsstrategi, på vilket sätt den tar hänsyn till miljö och sociala frågor i sina investeringar, och om den främjar hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål.  

Verktyg – olika aktörer erbjuder filtreringslösningar och hållbarhetsmärkningar för att göra det enklare för spararna att hitta hållbara fonder.  

Ett exempel är Morningstars hållbarhetsbetyg som visar upp till fem glober (högst betyg) baserat på hållbarhetsrisker. Betyget sätts i relation till fonder inom samma fondkategori; du kan inte jämföra en Sverigefond med en globalfond.  

Din bank eller ditt försäkringsbolag kan ha tagit fram märkningar som kan hjälpa dig i ditt val. 

Den kanske mest kända märkningen är Svanen. En Svanenmärkt fond ska följa vissa riktlinjer, Svanen arbetar löpande med att skärpa kraven. Det kan vara bra att veta att ett fondbolag måste ansöka om Svanenmärkningen, bli godkända och betala en avgift. Det innebär att det finns fonder som skulle kunna ha en Svanenmärkning men inte har det.  

Om du vill välja fonder själv inom premiepensionen har Pensionsmyndigheten verktyg för filtrering, till exempel på fonder med låg koldioxidrisk. Det finns också möjlighet att filtrera ut fonder som har hållbara investeringar som mål.  

Rådgivning – Om du anlitar en rådgivare och berättar vad som är viktigt för dig när det gäller hållbarhet så kan du få hjälp med att hitta fonder som passar dig.

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.

Fondtyper

Fonder delas in i fyra huvud-grupper: aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder. Därtill kan de sorteras utifrån andra kännetecken, till exempel fond-i-fonder, indexfonder och ETF:er. Läs mer om fondtyper här.

Avkastning och risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Köpa, sälja & byta fonder

Lär dig konkret om hur du köper, säljer och byter fonder och vad du borde tänka på. Läs mer om hur du enkelt kan månadsspara, köpa och sälja fonder och byta fonder om du inte är nöjd med de fonder du har.

Så här läser du ett faktablad

Faktablad för fonder har funnits länge, de finns för att hjälpa dig som sparare att ta välinformerade beslut när du sparar i fonder. Vi går igenom faktabladet avsnitt för avsnitt och förklarar det som står. 

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång.