Ditt konsumentskydd vid fondsparande

Fondverksamheten i Sverige styrs av lagar, Finansinspektionens föreskrifter och branschens egna riktlinjer. Det är ett omfattande regelverk som fondbolagen ska följa, men som du som sparare inte ska behöva sätta dig in i. Det finns dock tre regler som kan vara bra att känna till.

 

Regler som skyddar ditt fondsparande

  • Enligt lagen om värdepappersfonder ska fondbolaget i förvaltningen handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse (4 kap § 2). Med detta menas att alla andelsägarna ska behandlas lika och att förvaltaren ska försöka ge dem en så bra avkastning som möjligt utifrån fondens placeringsinriktning och risk samt eventuella andra kriterier som fastställts för fonden.  
  • Det är skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde. Fonden kan med andra ord inte gå i konkurs, utan den övertas då av en annan fondförvaltare. Om sådan saknas utbetalas fondens förmögenhet till andelsägarna.
  • För varje fond ska fondbestämmelser godkännas av Finansinspektionen. Fonden får inte avvika från den placeringsinriktning som angetts i bestämmelserna. En Sverigefond som angett att den placerar enbart i svenska aktier får exempelvis inte placera i andra delar av världen.

Vägledning för konsumenter kring fonder

På webbplatsen Konsumenternas.se samarbetar Konsumenternas Bank- och finansbyrå med Konsumenternas Försäkringsbyrå för att ge opartisk information och vägledning till privatpersoner, i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.