Ditt konsumentskydd vid fondsparande

Fondverksamheten i Sverige styrs av lagar, Finansinspektionens föreskrifter och branschens egna riktlinjer. Det är ett omfattande regelverk som fondbolagen ska följa, men som du som sparare inte ska behöva sätta dig in i. Det finns dock tre regler som kan vara bra att känna till.

Regler som skyddar ditt fondsparande

  1. Enligt lagen om värdepappersfonder ska fondbolaget i förvaltningen handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse (4 kap § 2). Med detta menas att alla andelsägare ska behandlas lika och att förvaltaren ska försöka ge dem en så bra avkastning som möjligt utifrån fondens placeringsinriktning och risk samt eventuella andra kriterier som fastställts för fonden.  
  2. Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs, vilket är mycket ovanligt, tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet
  3. För varje fond ska fondbestämmelser godkännas av Finansinspektionen. I dessa regleras villkoren för fonden, t.ex. placeringsinriktning. Fonden får inte avvika från den placeringsinriktning som angetts i bestämmelserna. En Sverigefond som angett att den placerar enbart i svenska aktier får exempelvis inte köpa aktier i andra delar av världen.

Vägledning för konsumenter kring fonder

På webbplatsen Konsumenternas.se samarbetar Konsumenternas Bank- och finansbyrå med Konsumenternas Försäkringsbyrå för att ge opartisk information och vägledning till privatpersoner, i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.