Jämställdhet på sparmarknaden

I veckans poddavsnitt pratar vi om jämställdhet på den svenska sparmarknaden. I studion gästar Moa Langemark från Avanza. Moa har under sin tid som sparanalytiker engagerat sig mycket i frågor som rör jämställt sparande och i det här avsnittet pratar vi om skillnaderna mellan kvinnor och mäns sparande. Det finns också likheter mellan könen och en av de som jag tycker är särskilt värda att lyfta fram är att fonder är en jämställd sparform. Det kan vi se i flera undersökningar och rapporter som Fondbolagens förening under året har presenterat. Dels i rapporten om fondägandets struktur i Sverige där registerdata fram till 2015 visar att könsskillnaderna i fondägande är mycket små. Ungefär samma likheter ser vi också i den fondspararundersökning som föreningen genomför vartannat år. Den senaste publicerades i våras och visar på att 72 procent av kvinnorna och 75 procent av männen fondsparar privat. Lägger vi till tjänstepension och privat pensionssparande ökar andelen till 79 respektive 81 procent.

Kvinnor och mäns fondsparande

Fondspararundersökningen visar också på många könsskillnader inom ramen för sparandet och flera av dessa tar jag upp och diskuterar med Moa. Vi svarar också på en lyssnarfråga om vi med med jämställt sparande menar att alla ska spara exakt lika mycket oavsett inkomst? Att alla ska kunna spara lika mycket oavsett inkomst är såklart väldigt svårt, då de med högre inkomst har större förutsättningar att spara fler kronor. Istället tycker jag att man ska fokusera på hur stor andel av sin inkomst man sparar och bara relatera till sig själv. I det sammanhanget är det mer intressant att prata om hur ojämställda lönerna i Sverige är. Enligt SCB skiljer det 3900 kr i medellön mellan kvinnor och män 2021. Hade den skillnaden minskat hade vi också kunnat minska det så kallade spargapet.

Spargapet, alltså skillnaden mellan hur mycket kvinnor och män sparar, är faktiskt större än löneskillnaderna om vi tittar på data från Avanza, som Moa presenterade tidigare i år. I detta blogginlägg visar Moa också statistik på att kvinnor lyckats nå en högre medianavkastning än män under en 12-månadersperiod. En annan rapport som visar på liknande resultat är den som SEB publicerade 2021 som visar att kvinnor lyckats bättre än männen hela tio gånger under en 12-årsperiod. I blogginlägget resonerar Moa kring att det beror på att kvinnor till större del fokuserar sitt sparande till fonder och det stärks av att medianavkastningen är identisk för män och kvinnor som fondsparar. Det förvånar mig inte eftersom fondsparandet ger en automatisk riskspridning och bara där kan en stor skillnad skapas i jämförelse med de som sparar i några få aktier.

Självklart pratar vi också om spartips helt överens är vi om att fonder är ett fantastiskt sparalternativ. Jag hittade nyligen ett inlägg där Moa delar med sig av fem anledningar till varför hon tycker att fonder är en bra sparform:

  1. Låt sparandet sköta sig själv
  2. Anpassa enkelt efter din plånbok
  3. Du får en god riskspridning – även om du investerar en liten summa
  4. Enkelt att spara hållbart
  5. Ta del av nya marknader

Trevlig lyssning!

/Philip