Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare. Alla pengar som placeras i fonden fördelas automatiskt på alla de värdepapper fonden äger. Det innebär att en fondsparare kan få väldigt stor riskspridning även med mindre pengar som investeras.

De flesta fonder investerar i antingen aktier eller skulder. Fonder som köper skulder kallas räntefonder eftersom de får en del av sin avkastning genom ränteutbetalningar. Det finns också fonder som investerar i de båda (aktier och skulder/räntor) och de kallas blandfonder. Ytterligare en kategori fonder kallas hedgefonder och den gemensamma nämnaren är att de ofta har större frihet i hur de kan investera för att skapa avkastning. I övrigt kan de skilja sig väsentligt från varandra.

Fonden ägs gemensamt av andelsägarna och tillgångarna förvaras hos ett förvaringsinstitut. Själva förvaltningen sköts av professionella experter på ett fondbolag. Fonder kan förvaltas på flera olika sätt. En vanlig särskiljning är om fonden är aktivt eller passivt förvaltad.

Aktivt förvaltade fonder

En aktivt förvaltad fond har en ambition om att ge en högre avkastning än ett jämförelseindex. Indexet fonden jämför sig med ska vara relevant. Exempelvis kan en aktivt förvaltad Sverigefond jämföra sig med utvecklingen på Stockholmsbörsen. I aktiv förvaltning avviker placeringarna från index. Förvaltaren väljer placeringar som bedöms ha störst chans att ge bra avkastning. Tid och resurser läggs ned på att analysera företag för att på så sätt kunna bedöma utvecklingsmöjligheterna. Aktiv förvaltning innebär inte nödvändigtvis att tillgångarna i fonden omsätts i en hög hastighet, utan främst menas att förvaltaren fattar aktiva placeringsbeslut, oberoende av sammansättningen i ett visst index. Aktivt förvaltade fonder har i regel en högre avgift än passivt förvaltade fonder, just för att det krävs mer resurser för att analysera och försöka hitta vinnarna. Att spara i en aktivt förvaltad fond kräver lite mer av fondspararen. Eftersom det inte finns någon garanti för att en aktivt förvaltad fond ska gå bättre än sitt index är det viktigt att löpande följa upp hur förvaltaren presterar. På det sättet kan du försöka undvika att betala för något du inte får.

Indexfonder

En passivt förvaltad kallas ofta för en indexfond. Det gör den eftersom förvaltaren inte har någon ambition att gå bättre än sitt jämförelseindex. Istället ska förvaltaren se till att fonden följer indexutvecklingen så nära som möjligt. En indexfond har en lika stor andel i olika företags aktier som dessa aktier finns representerade i index. Det innebär att om ett företag utgör exempelvis 10 procent av ett index så skall fonden ha lika stor andel. Eftersom indexfonder är passiva och inte behöver aktiv förvaltning så har dessa fonder i genomsnitt låga förvaltningsavgifter. Det innebär att den som sparar i en passivt förvaltad fond kan förvänta sig att få en avkastning som motsvarar indexutvecklingen minus fondavgiften.

Läs mer om indexfonder på Fondbloggen.

Hur ofta behöver jag kolla upp mitt fondsparande?

En utav fördelarna med fonder är att när du fattat beslut om vilken fond du vill spara i och så sköter förvaltaren resten, dvs tar alla beslut om vilka aktier (om det är en aktiefond) som ska köpas och säljas. Däremot kan dina förutsättningar ändras med tidens gång och det är därför bra att kolla över ditt sparande någon gång per år. Passa då på att dels kolla över om du sparar i rätt typ av fond (aktiefond, blandfond eller räntefond) med tanke på när pengarna ska användas men kolla också hur de fonder du sparar i utvecklats. Har de gett bättre eller sämre avkastning än andra fonder som placerar på samma sätt? Har de gått mycket sämre kan du tex kolla hur hög avgiften är. Kanske har den en hög avgift som gör det svårt att hänga med resten av fonderna. Fundera på om du kanske ska byta till en annan fond, antingen som placerar på samma marknad eller om du ska byta till en fond som placerar på något annat sätt. Men glöm inte att vara långsiktig i ditt tänk.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Avkastning & risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Fondens avgifter

Det finns ett mycket stort antal fonder att välja mellan och de har också olika avgifter. En bra förutsättning för att bli nöjd med sitt val av fond är att vara medveten om vad man betalar och vad man betalar för.

Köpa, sälja & byta fonder

Lär dig konkret om hur du köper, säljer och byter fonder och vad du borde tänka på. Läs mer om hur du köper, säljer och byter fonder om du inte är nöjd med de fonder du har och vilka kontotyper som finns.

Fondtyper

Vilka fonder finns det att välja på? Beroende på ditt sparandes mål, tidsperspektiv och hur stor risk du är villig att ta, finns det olika fonder att välja på med olika placeringsinriktningar.

Smarta verktyg

Våra smarta verktyg hjälper dig att utvärdera dina befintliga fonder, hitta förslag på nya fonder eller att räkna fram hur lång tid och hur mycket du behöver spara för att få ihop ett visst belopp.