Hur arbetar förvaltare i team?

Den här veckan har jag två gäster i poddstudion. Det är förvaltarduon Lotta Faxén och Peter Löfgren från Lannebo som kommer på besök. De har arbetat tillsammans sedan 2014 och jag är nyfiken på att veta hur det fungerar att förvalta i team. Det är temat för dagens avsnitt.

Skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning

En av mina första frågor handlar om passiv och aktiv förvaltning. Jag brukar tänka på passiv förvaltning som en strategi där en fond försöker efterlikna ett specifikt index, en indexfond helt enkelt. Medan en aktivt förvaltad fond har som ambition att prestera bättre än sitt jämförelseindex. Det finns ett filmklipp på Fondkollen för den som är nyfiken på att dyka lite djupare i skillnaderna mellan passiv och aktiv förvaltning. I podden adderar Lotta ytterligare ett sätt att se på de olika typerna av förvaltning när hon säger att “antingen har man indexfonder eller fonder som avviker från index”.

Ett användbart nyckeltal för att mäta just hur mycket en fond avviker från sitt jämförelseindex är active share eller på svenska aktiv andel. Fondbolagens förenings har en väldigt användbar ordlista där vi bland annat kan läsa att nyckeltalet anges i procent. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Noll procent active share innebär att fonden har exakt samma innehav och samma fördelning av innehaven som jämförelseindexet. 100 procent active share innebär att inga av fondens innehav finns representerade i indexet.

Förvaltning under turbulenta börstider

Lannebo arbetar endast med aktiv förvaltning och inför intervjun läste jag en intressant intervju med Lotta och Peter på fondbolagets hemsida. Den publicerades i februari i år och lyfte bland annat frågan om hur de arbetar med fördelningen mellan aktier och räntor i sina blandfonder. I dessa har de möjlighet att investera i både räntor och aktier. I just deras mandat har de möjlighet att ha både noll och hundra procents aktier. Jag är såklart nyfiken på att följa upp om hur det är att förvalta under tider som dessa när börsen går dåligt med en relativt bred verktygslåda. Detta i kontrast mot en aktiefond som är passivt förvaltad med i princip hundra procents aktier. En förvaltare av en sådan fond behöver inte fundera på om det är läge att vikta ned andelen aktier eller räntor. De har sällan ens det mandatet, utan ska i alla väder spegla sitt jämförelseindex.

Aktivt ägande

I podden pratar vi också om hur de arbetar med hållbara investeringar. Vi pratar både om hur hållbarhet kan äga agendan när de träffar bolag och hur de tar plats i valberedningar för att utöva aktivt ägande. Genom att ta plats i en valberedning, en plats man kan få som stor aktieägare i ett bolag, är man med och tar fram förslag på bland annat styrelse till bolagets årsstämma. Jag lyfter bland annat frågan om hur de ser på jämställhet i bolagen de äger, inte minst eftersom de själva uppfyller kriteriet som en jämställd förvaltarduo. De berättar att detta är en utav de frågor som de arbetar med som aktiva ägare och på deras hemsida hittar jag ett bra exempel på vilket resultat som kan uppnås. De berättar där att de deltar i ca 30 valberedningar och på sju år har ökat andelen kvinnor i bolagsstyrelser från 24 till 39 procent i de bolag de engagerat sig i valberedningen för.

Prenumerera på #Fondkollen

Podden finns att lyssna på där du lyssnar på poddar. Vi finns bland annat på Apple Podcasts, Spotify och Google Podcasts. Glöm inte att prenumerera, så missar du inte nästa avsnitt.