Vad är en hållbarhetsanalys?

Den här veckan går vi igenom hållbarhetsanalys i podden #Fondkollen. Från fondbolaget Enter Fonder har jag bjudit in Cecilia Persson, aktieförvaltare, och Vilhelm Böhme, ansvarig för hållbarhetsanalys.

Hållbarhetsanalys

Ungefär på samma sätt som det finns många olika strategier för att investera, skulle jag säga att det finns många olika sätt att analysera ett bolag. Cecilia och Vilhelm berättar om hur de arbetar med bolagsanalys och vilka egenskaper ett bra bolag ska ha, för att de ska gilla det. De berättar också om hur fokus på hållbarhet vuxit fram de senaste åren och nu är något som genomsyrar möten med bolag. Från att tidigare ha varit separerat från vanliga analytikermöten är det nu inkluderat. De berättar att hållbarhetsanalysen för dem innehåller både kvantitativ (hårda data) och kvalitativ (mjuka värden). Enligt en modell som de skapat själva.

Strategier för hållbara investeringar

Att göra en analys och komma fram till vilka bolag som platsar för en hållbar investering kan som sagt se olika ut beroende på vilka preferenser en förvaltare har. Därför är det viktigt, tycker jag, att som fondsparare läsa på. Har du hittat en fond som du skulle vilja investera i? Läs på den aktuella förvaltarens hemsida och se hur de ser på hållbara investeringar. När du väl hittat information om hållbarhet kommer du sannolikt hitta beskrivningar för olika strategier kopplade till området. Det finns tre populära strategier inom hållbarhet:

  • Välja in – innebär att fonden ”väljer in” aktier i företag som exempelvis arbetar aktivt för en bättre miljö eller ökad jämställdhet.
  • Välja bort – innebär att välja bort bolag, exempelvis de som sysslar med till exempel vapen, tobak och alkohol.
  • Påverka – som ägare kan fondbolaget (ensamt eller tillsammans med andra) påverka de bolag som fonden har valt att investera i till exempel genom att delta och rösta på bolagsstämmor eller göra besök ute på och genom sitt ägarskap och engagemang påverka bolagen i positiv riktning.

I poddavsnittet pratar vi om alla de tre strategierna och om hur Cecilia och Vilhelm valt att arbeta med dessa.

Att investera i omställningsbolag

Nyligen läste jag en debattartikel i DN med rubriken “hållbara investerare borde satsa i utsläppsbolag“. Det var företrädare för AP7, det statliga förvalsalternativet i premiepensionssystemet, som skrivit denna. Artikeln är kritisk till den av strategierna som innebär att välja bort. Nu innebär ju inte den strategin förvisso att en förvaltare eller annan investerare väljer bort allt som någon kan tycka är hållbart. Men här lyfts fokus på just utsläppsbolag och hur investerar i bolag som idag är stora utsläppare behöver aktiva ägare med fokus på hållbarhet, för att kunna ställa om. Vi pratar om det perspektivet i podden och vilka förutsättningar ett lösningsbolag har kontra ett omställningsbolag att skapa effekt. Med omställningsbolag menar vi här ett bolag som idag står för stora utsläpp, men som har möjlighet att ställa om. Medan ett lösningsbolag skulle vara något som har en innovation som gör att de aldrig behöver bli en stor utsläppare.

Hoppas du kommer gilla avsnittet! Prenumerera gärna på podden, då missar du inte nästa avsnitt.