Är du nyfiken på hur bra din fond har gått och hur fondens avkastning står sig gentemot andra fonders?

Med verktyget ”Kolla fonden” ser du enkelt hur din fond har presterat under olika tidsperioder i jämförelse med andra fonder med liknande placeringsinriktning.

Du kan både söka på fondnamn eller fondbolag. Vill du se alla fonder i en viss kategori, välj kategori i rullgardinsmenyn.

Klicka på fondnamnet för att få mer information om en specifik fond. Kom ihåg att fonders avkastning alltid visas efter att avgiften är bortdragen!

I ”Kolla fonden” finns alla fonder som är tillgängliga för sparare i Sverige. Underlag för verktyget kommer från Morningstar. Siffrorna uppdateras cirka en vecka efter månadsskifte.