Olika sätt att fondspara

För dig som vill engagera dig i ditt fondsparande kan det vara bra att veta att det finns många olika sätt att fondspara på. Du kanske har ett fondsparande redan idag som du inte vet om? Oavsett hur engagerad du är i ditt fondsparande idag eller vill vara framöver kan det åtminstone vara värt att känna till vilket fondsparande du har och vilka du kan ha. 

Premiepensionen 

Vi brukar säga att alla svenskar sparar i fonder. Att vi kan säga så beror på att alla vuxna som arbetar och får lön betalar skatt. En del av den skatten går till den allmänna pensionen, varav en liten del går till just premiepensionen. Inom ramen för premiepensionen fondsparar i princip alla. Den som inte gör ett eget val får andelar i statens förvalda alternativ AP7 Såfan. För den som vill göra ett eget val finns det hundratals fonder att välja bland och varje premiepensionssparare kan välja upp till fem olika fonder. På Pensionsmyndighetens fondtorg är fondavgifterna rabatterade. 

Tjänstepension 

Många har också möjlighet att pensionsspara i fonder genom tjänstepensionen. Till skillnad från den allmänna pensionen betalas pengarna till tjänstepensionen in från arbetsgivaren. Det är en förmån som många som arbetar har. Det finns väldigt många olika tjänstepensionslösningar. Ofta kan de vara styrda av kollektivavtal. För många placeras delar eller hela tjänstepensionen i en så kallad fondförsäkring. Där kan du välja egna fonder baserat på det utbud som just din tjänstepensionslösning erbjuder. För att ta reda på vilka tjänstepensioner du har kan du logga in på minpension.se

Privat fondsparande 

Med privat fondsparande menar vi det som du styr över helt och hållet själv. Det finns ett antal olika alternativ för dig som vill pensionsspara privat. Dels behöver du välja hos vilken aktör du vill spara. Det kan vara hos din bank eller hos ett värdepappersbolag som får handla med fonder. När du har valt aktör ska du välja vilket typ av konto du ska spara på. Det första alternativet kan ha olika namn, men betyder samma sak. Det kan heta fondkonto, fonddepå eller något liknande. Det viktiga att komma ihåg är att kontotypen beskattar realiserad vinst. Så om du köper en fond och säljer den med vinst kommer det att beskattas med 30 procent. Eventuella förluster kan kvittas mot vinster i deklarationen. 

De andra alternativen är mer lika varandra. Det mest populära heter investeringssparkonto (ISK) medan det äldre alternativet heter kapitalförsäkring (KF). De här kontoformerna beskattas med en schablon varje år och därför påverkas inte skatten av handel inom kontot. Insättningar och kontovärdet är det som ligger till grund för skatten som baseras på statslåneräntan. En skillnad mellan kontona uppstår när skatten ska betalas. Med ett ISK betalas skatten precis som med en fonddepå i samband med deklarationen, medan en KF drar avkastningsskatten direkt från kontot. 

Generellt kan man säga att ISK och KF passar för investeringar med högre risk, såsom aktiefonder, medan en fonddepå passar bättre för fondplaceringar med lägre risk exempelvis räntefonder. 

Olika kontoformer att spara i

I ditt privata fondsparande kan du välja att spara i fonder på flera olika sätt. I huvudsak finns det tre olika skal (konton) att använda sig av.

Investeringssparkonto (ISK)

På ett ISK kan du spara i värdepapper. Till exempel aktier, fonder och andra finansiella produkter. Som sparare betalar du inte någon skatt (vinstskatt) de gånger du säljer med vinst, men du betalar däremot en årlig schablonskatt.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande hos ett försäkringsbolag. I ditt privata fondsparande kan du antingen välja att helt själv köpa värdepapper såsom aktier och fonder eller välja att försäkringsbolaget tar hand om dina pengar genom placering och förvaltning. I liket med skattereglerna på ett ISK betalar du i en kapitalförsäkring en årlig skatt baserat på innehav och insättningar.

Aktie- och fonddepå

En aktie- och fonddepå är en depå i likhet med ett vanligt bankkonto. Skillnaden är att du på din aktie- och fonddepå kan ha värdepapper, till exempel aktier och fonder. Du kan också ha likvida medel, pengar, på din depå. Du betalar skatt på den vinst du gör, inte någon årlig skatt som på ISK eller kapitalförsäkring.

Skatt på fonder

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du betalar skatt på fondsparande på olika sätt beroende på om du direktsparar, sparar via ett investeringssparkonto/kapitalförsäkring eller via pensionssparande. 

Köpa, sälja & byta fonder

Lär dig konkret om hur du köper, säljer och byter fonder och vad du borde tänka på. Läs mer om hur du enkelt kan månadsspara, köpa och sälja fonder och byta fonder om du inte är nöjd med de fonder du har.

Guide till premiepensionen

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja fonder. Varje månad sätts automatiskt pengar av till din framtida pension. Läs denna guide för att få koll på din premiepension.

Avkastning och risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Fondtyper

Det finns många olika fondtyper, men i huvudsak finns det tre stora kategorier. Aktiefonder, blandfonder och räntefonder. På den här sidan berättar vi även om hedgefonder och fond-i-fond. 

Avgifter

Sverige har bland de lägsta fondavgifterna i Europa, oavsett vilken fondtyp man kollar på. En fonds avgift ska täcka fondbolagets kostnader för förvaltning, personal, lokaler, administration, datasystem och alla andra övriga kostnader.