Skaffa dig koll på din premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja fonder. Varje månad sätts automatiskt pengar av till din framtida pension som motsvarar ett belopp på 18,5 procent av din lön. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepensionen.

Premiepensionen är dina pengar som du själv har tjänat ihop. Du kan själva välja vilka fonder du vill spara i. För att få en stor riskspridning kan du använda möjligheten att välja fem olika fonder, men om du väljer breda fondkategorier får du en bra riskspridning även med ett färre antal fonder.

Sprid riskerna

Du kan sprida risken genom att placera i olika fondtyper, som aktiefonder, blandfonder och räntefonder, eller genom att placera i olika kategorier av fonder inom samma fondtyp, t.ex. olika slags aktiefonder.

Vill du veta mer om risk och riskspridning? 

Du får rabatt på avgiften

I premiepensionen ger fondbolagen en kraftig rabatt på fondavgiften, i genomsnitt ungefär två tredjedelar av avgiften. När Pensionsmyndigheten anger fondavgiften, är rabatten avdragen.

Se över fondvalen då och då

Du behöver inte ständigt se över dina fondval; det räcker gott och väl om man gör en översikt en gång om året. En översikt som antingen kan resultera i att du är nöjd med ditt gjorda val eller att det finns någon fond eller fondkategori som du vill byta ut mot en annan.

Du gör ditt fondval på Pensionsmyndighetens hemsida.

Din pension på 3 minuter

Din pension består av olika byggstenar: allmän pension, tjänstepension och eventuellt ett eget sparande.

  • Den allmänna pensionen får du från staten
  • Tjänstepensionen får du från din arbetsgivare
  • Du kan också lägga till ett eget pensionssparande

Allmänna pensionen utgörs av inkomstpension och premiepension 

Varje månad sätts automatiskt pengar av till din framtida pension. Den allmänna pensionen utgörs av inkomstpension och premiepension. Det är dina pengar som du själv har tjänat ihop. Det går inte att ta ut pengarna före pensionsdagen. Den större delen, inkomstpensionen, tar staten hand om och kapitalet växer i takt med den ekonomiska tillväxten i landet. Du kan inte själv påverka inkomstpensionen. När det gäller premiepensionen har du däremot möjlighet att bestämma i vilka fonder du vill spara. Om du inte gör ett eget fondval placeras dina pengar i ett statligt ickevalsalternativ.

De flesta anställda har en tjänstepension. Kolla upp att du har det! Annars kan du behöva komplettera med en större andel eget sparande. Om du har haft olika arbetsgivare kan du få tjänstepension från flera olika håll.

Du kan också lägga till ett eget sparande till din pension. Det är frivilligt, men kan vara bra som komplement om du tror att du får en låg pension.

För att få en helhetsbild av din framtida pension, kolla gärna på minpension.se.