Skaffa dig koll på din premiepension (PPM)

Premiepension, ofta kallad PPM, är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja fonder. Varje månad sätts automatiskt pengar av till din framtida pension som motsvarar ett belopp på 18,5 procent av din lön. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepensionen.

Premiepensionen är dina pengar som du själv har tjänat ihop. Det är både enklare och snabbare än du tror att välja PPM-fonder. För att få en bra mix kan det vara klokt att utnyttja möjligheten att välja fem olika fonder, men om du väljer breda fondkategorier får du en bra riskspridning även med ett mindre antal fonder.

Sprid riskerna

Man kan sprida risken genom att placera i olika fondtyper, som aktiefonder, blandfonder och räntefonder, eller genom att placera i olika kategorier av fonder inom samma fondtyp, t.ex. olika slags aktiefonder.

Har du lång tid kvar till din pension bör fokus ligga på aktiefonder och målsättningen vara att få riskspridning inom den kategorin. Som bas kan man exempelvis välja en globalfond och en Sverigefond, och sedan komplettera med 1-3 andra fonder, till exempel någon tillväxtmarknadsfond.

För att välja fond inom respektive kategori är ett tips att rangordna fonderna inom kategorin utifrån avkastningen de senaste fem åren. Även fondbetyget kan utgöra en bra grund för val av fond.

Vill du veta mer om risk och riskspridning? 

Du får rabatt på avgiften

När det gäller avgifter kan konstateras att det inte finns något entydigt samband mellan storleken på fondavgifterna och den förväntade avkastningen. Men i PPM ger fondbolagen en kraftig rabatt på fondavgiften, i genomsnitt ungefär två tredjedelar av avgiften. När Pensionsmyndigheten anger fondavgiften, är rabatten avdragen.

Se över fondvalen då och då

Du behöver inte ständigt se över dina fondval; det räcker gott och väl om man gör en översikt en gång om året. En översikt som antingen kan resultera i att du är nöjd med ditt gjorda val eller att det finns någon fond eller fondkategori som du vill byta ut mot en annan.

Du gör ditt fondval på Pensionsmyndighetens hemsida.