Skaffa dig koll på din premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja fonder. Varje månad sätts automatiskt pengar av till din framtida pension som motsvarar ett belopp på 18,5 procent av din lön. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till premiepensionen.

Premiepensionen är dina pengar som du själv har tjänat ihop. Du kan själva välja vilka fonder du vill spara i. För att få en stor riskspridning kan du använda möjligheten att välja fem olika fonder, men om du väljer breda fondkategorier får du en bra riskspridning även med ett färre antal fonder.

Sprid riskerna

Du kan sprida risken genom att placera i olika fondtyper, som aktiefonder, blandfonder och räntefonder, eller genom att placera i olika kategorier av fonder inom samma fondtyp, t.ex. olika slags aktiefonder.

Vill du veta mer om risk och riskspridning? 

Du får rabatt på avgiften

I premiepensionen ger fondbolagen en kraftig rabatt på fondavgiften, i genomsnitt ungefär två tredjedelar av avgiften. När Pensionsmyndigheten anger fondavgiften, är rabatten avdragen.

Se över fondvalen då och då

Du behöver inte ständigt se över dina fondval; det räcker gott och väl om man gör en översikt en gång om året. En översikt som antingen kan resultera i att du är nöjd med ditt gjorda val eller att det finns någon fond eller fondkategori som du vill byta ut mot en annan.

Du gör ditt fondval på Pensionsmyndighetens hemsida.