Tag långsiktigt sparande

långsiktigt sparande

Långsiktigt sparande – därför är fonder bäst för de allra flesta

Åtta av tio svenskar sparar i fonder utanför sparandet i premiepensionssystemet. Med det är nog Sverige världsmästare i långsiktigt sparande. Det har bidragit till en sparakultur som både hjälpt till att höja det kollektiva välståndet, men också gynnat den enskilda spararen som fått ta del av avkastning och riskspridning från hela världen till en billig peng.