Långsiktigt sparande – därför är fonder bäst för de allra flesta

Åtta av tio svenskar sparar i fonder utanför sparandet i premiepensionssystemet. Med det är nog Sverige världsmästare i långsiktigt sparande. Det har bidragit till en sparakultur som både hjälpt till att höja det kollektiva välståndet, men också gynnat den enskilda spararen som fått ta del av avkastning och riskspridning från hela världen till en billig peng.

Åtta av tio svenskar sparar i fonder utanför sparandet i premiepensionssystemet. Med det är nog Sverige världsmästare i långsiktigt sparande. Det har bidragit till en sparakultur som både hjälpt till att höja det kollektiva välståndet, men också gynnat den enskilda spararen som fått ta del av avkastning och riskspridning från hela världen till en billig peng.

Långsiktigt sparande

Svenska sparare har runt 4 000 fonder att välja på. Allt från fonder med global inriktning till fonder som enbart placerar i Sverige. Historiskt har Sverigefonder varit överlägset populärast. I en färsk långtidsstudie över hur svenskarnas fondsparande har utvecklats de senaste 40-åren konstateras att Sverigefonder stod för 86 procent av svenskarnas aktiefondförmögenhet 1990. Vid utgången av 2018 hade det minskat till 25 procent.

I dag dominerar i stället globalfonder, där svenskarna fortsätter att lägga den största delen av sitt fondnysparande. Under 2018 och hittills 2019 har svenska sparare stoppat in 43,5 miljarder kronor i globalfonder. Att jämföra med ett utflöde ur Sverigefonder under samma period på 33 miljarder kronor. Om det beror på konjunkturoro, ökad riskspridning eller att man tar hem vinsten efter en lång uppgång är svårt att exakt veta. Troligen en blandning. Men klart är att svenskar gillar att kunna välja och byta fonder och att man gärna gör det själv.

För långsiktigt sparande är fonder bäst för de allra flesta

Jag skulle vilja påstå att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande. Framför allt ur tre perspektiv:

  1. Avkastning och riskspridning. Enskilda misstag skymmer ibland det faktum att fonder har hjälpt att skapa fantastisk avkastning för spararna under lång tid. Fonder är i synnerhet bra för småsparare, och nästan alltid det bästa alternativet för långsiktigt sparande. På frågan om vilken sparform man tycker är bäst för just långsiktigt sparande svarar en majoritet av svenskarna fonder. När det gäller att ge riskspridning från första sparkrona finns inget bättre alternativ.

 

  1. Jämlikhet. I Sverige sparar i stort sett alla vuxna i fonder. Ung som gammal, lantbrukare som civilingenjör, kvinna som man. Fonder möjliggör för sparare att ta del av den ekonomiska utvecklingen, inte bara i Sverige utan i hela världen. Min mamma kan exempelvis sitta i Smålands huvudstad Växjö och ta del av den ekonomiska tillväxten i Indien.

 

  1. Transparens. Konkurrens och transparens bland fondförvaltare har skapat en marknad till gagn för fondspararen. Att nya regelverk dessutom ökat transparensen de senaste åren gör att fondspararen i hög utsträckning kan ställa fonder mot varandra och göra välinformerade val.

Summering

Avkastningen på svenskarnas fondsparande har alltså varit mycket god. Även om fondsparande, precis som övriga finansiella marknader kan vara volatila, så har en Sverigefond i genomsnitt avkastat över 9 procent per år sedan 1997. De senaste 40 åren har Stockholmsbörsen avkastat i genomsnitt 16 procent per år. Att ha sitt sparande exponerat mot aktiemarknaden lönar sig, och vill du till det ha automatisk riskspridning finns det ingen sparform som slår en fond på fingrarna.