Fondspararna fortsätter månadsspara

Fondspararna fortsätter månadsspara. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga sparande under de senaste veckornas börsturbulens.

Fondspararna fortsätter månadsspara. Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen. Det är ett par av slutsatserna från Fondbolagens förenings undersökning som publiceras idag.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

Fondspararna fortsätter månadsspara: En stor majoritet har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande

Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Fondspararna fortsätter alltså att månadsspara. Tolv procent av fondspararna uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. Även av de sparare som uppger att de har ett regelbundet sparande säger 87 procent att det inte gjort några förändringar.

Åtta av tio tror på en positiv börsutveckling på lång sikt

Fondspararna fortsätter månadsspara. En av anledningarna till det är att man är positiv till den framtida börsutvecklingen. En stor majoritet av de svenska fondspararna tror nämligen på en positiv börsutveckling på lång sikt. Med lång sikt menar vi i det här fallet 5-10 år. Endast 5 procent tror på en negativ utveckling. Fler män (83 %) än kvinnor (74 %) tror på en positiv börsutveckling. Den stora skillnaden mellan män och kvinnor är dock är betydligt fler kvinnor (21 %) svarar att de inte vet, jämfört med männen (11 %).

Hur ska jag tänka kring mitt eget fondsparande?

Att fondspararna fortsätter månadsspara tyder på några saker. För det första att spararna verka införstådda med att ett långsiktigt sparande ska tåla börssvängningar. För det andra att utvecklingen på börsen i ett längre perspektiv nästan alltid är positiv. Och för det tredje att man är medveten om att ett regelbundet månadssparande är en av de sparstrategierna som fungerat bäst historiskt. Har du ett långsiktigt sparande så tycker jag du kan tänka ungefär likadant. Gör inga stora rockader i din sparportfölj, fortsätt med ditt regelbundna månadssparande och sitt lugnt och stilla i båten. Men se det här som ett bra tillfälle att kolla över hela din sparportfölj.