Komplettera aktieportföljen med fonder

Komplettera ditt aktieägande och öka samtidigt sparportföljens diversifieringen genom att spara i fonder. Alltså komplettera aktieportföljen med fonder.

Komplettera aktieportföljen med fonder. Lägg inte alla ägg i samma korg! Det är ett av de mantra som ekonomer, sparprofiler och experter hamrat in under alla årOch även om riskspridning och vikten av att äga många olika aktier upprepas år efter år, så verkar budskapet inte ha nått fram. Inte minst med tanke på att vi svenskar, enligt statistik från Euroclearhaytterst få antal olika aktier i våra sparportföljerTill exempel är en slutsats från Euroclears rapport följande. 44 procent av svenska aktieägare äger endast en enskild aktie. Kort sagt: ägg-mantrat tål att fortsätta upprepas. Och jag skulle vilja slå ett slag för att komplettera aktieportföljen med fonder.    

Komplettera aktieportföljen med fonder 

Först och främst är det bra att känna till de övergripande skillnaderna mellan aktier och fonder. Generellt sett brukar man säga att aktier kräver ett större engagemang och mer tid då enskilda aktieinnehav är mer volatila än en fond. Att enbart placera i aktier är ofta förknippat med större risk då du inte får samma riskspridning som du får i en fond. Ska du placera i aktier? Se till att placera i många olika aktier och branscher för att sprida risken och öka avkastningsmöjligheterna. Ett fondsparande kräver i regel mindre tid. Det innehåller en automatisk riskspridning och gör dessutom att du som sparare kan ta del av avkastningsmöjligheter från hela världen.

Öka antalet ägg och storleken på korgen

Ett förslag på hur man kan kombinera att äga fåtalet aktier och samtidigt öka sparportföljens diversifieringen är att spara i fonder. Alltså komplettera aktieportföljen med fonder. För att hålla sig till ägg-mantrat kan man säga antalet ägg i ens aktiekorg ökar genom att man köper en eller ett par aktiefonderDetta eftersom en aktiefond måste innehålla, som minst, 16 olika aktier. Oftast är en aktiefond uppbyggd av betydligt fler. Om du dessutom köper en fond som investerar över olika världsdelar, branscher och valutor utökar du inte bara antalet ägg utan även själva korgen. 

För att summera. Tänk alltid på att sprida riskerna i din sparportfölj. Det kan man såklart göra på flera olika sätt. Men en enkel väg att gå är att komplettera ett ägande i en eller ett par aktier med att köpa aktiefonder.