Smart sparande behöver inte vara spännande

Idag släpps det tredje avsnittet av Fondkollen. Jag har bjudit in Oscar Björklund från Lysa Fonder till poddstudion. Vi pratar om automatiserat sparande och robotrådgivning. Fondsparandet i sig är och ska vara enkelt. Sparformen ger dig en möjlighet att sprida riskerna med ett enda köp eftersom du köper en andel av en fond som innehåller många värdepapper. Beroende på dina preferenser kan du välja att köpa fonder med helt olika placeringsinriktningar. De två övergripande typerna är aktier och räntor. I nivån under finns det mängder av alternativ med inriktningar som fokuserar på såväl regioner som typ av bolag och bransch. Om vi fokuserar aktiefonder och den bredaste typen är det rimligt att prata om globalfonder, en fond som har som mål att spegla världsindex. Det är den inriktningen som Oscars team arbetar med. Världsportföljen innehåller bara någon procent svenska bolag eftersom det är så stor del som de svenska bolagen utgör av det totala värdet av världens bolag. I podden berättar Oscar om varför det kan finnas en anledning för en svenska sparare som väljer en global placeringsinriktning att ha en större exponering mot Sverige än så. För den som är nyfiken på att lära sig mer om evidensbaserad förvaltning och den forskning som Lysa följer, så finns det ett helt whitepaper att läsa på deras hemsida.

Olika kontoformer för fondsparande

I avsnittet pratar vi om de olika kontoformerna som man kan fondspara på och hur skatten skiljer sig. I tillägg till det jag berättar om att skatten skiljer sig mellan investeringssparkonto (ISK) och fondkonto på det sättet att ISK har en schablonskatt och fondkonto en vinstskatt ska det sägas att även fondkontot har en schablonskatt på 0,12 % av innehavet. Hur sparande ska beskattas har varit en aktuell fråga valrörelsen och det återstår nu att se om det blir ytterligare förändringar på hur skatten på ISK ska beräknas framöver. Det är den schablonbeskattningen som varit i fokus sedan det under många år varit fördelaktigt skattemässigt att spara på ISK när börserna gått starkt och räntan varit låg.

Sparande i osäkra tider

Oscar berättar om att en vanlig fråga som han och hans kollegor får är hur man ska hantera sitt sparande i osäkra tider. Tipset är att hålla sig till sin sparplan om inte de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Jag håller verkligen med om den rekommendationen. Om det inte finns någon anledning att göra förändringar i ett långsiktigt sparandet är det bästa att bara fortsätta vara tålmodig och våga vara långsiktig. Det här kommer jag prata om en del i kvällens Fondskolan med Unga Aktiesparare när temat är psykologi och beteende.

Spännande sparande

Oscar får precis som de tidigare gästerna frågan om hur fondsparandet blir mycket roligare. Oscar tycker att smart sparande inte är spännande. Jag håller absolut med om att det inte krävs något avancerat för att ett sparande ska fungera bra. Ett fondsparande är i grunden väldigt enkelt. När du väl satt upp ett fondsparande som passar dig och månadssparar, behöver du faktiskt inte engagera dig mer än så. Sen är vi ju många som också tycker sparandemarknaden är väldigt rolig att följa och engagera sig i. Det går såklart utmärkt att följa allt som händer runtomkring ens sparande utan att man gör förändringar. Att lyssna på det senaste avsnittet är en typisk sådan rolig aktivitet, hoppas jag.