Rysslandsfonderna – ett år efter invasionen

Det är snart precis ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Den humanitära kris som nu ett år senare fortfarande pågår är fruktansvärd.

I det här inlägget kommer jag att fokusera på de ekonomiska konsekvenser som uppstod för svenska fondsparare. För en av alla konsekvenser som kom av kriget var att Moskvabörsen stängde för utländska investerare. Svenska sparare som hade köpt fonder med ryska tillgångar fick se sina pengar frysa till is. Fondbolagen var helt enkelt tvungna att stänga fonderna. Eller senarelägga handeln, som det egentligen heter. Men nu ett år senare är den ryska börsen fortfarande stängd.

I slutet på februari 2022 hade svenska sparare investerat ungefär 10 miljarder kronor i rysslandsfonder. Och ytterligare ungefär 6 miljarder i östeuropafonder som delvis innehöll ryska tillgångar. Mycket pengar, men en liten andel sett till den totala fondförmögenheten. Då ungefär 0,24 respektive 0,16 %.

Hur påverkas fonder med ryska värdepapper av invasionen?

Invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari. Dagen efter stängde Moskvabörsen. Sedan dess har den varit stängd för utländska investerare. För att reda ut konsekvenserna arrangerade Fondbolagens förening i mars 2022 ett digitalt seminarium om hur fonderna påverkas av att den ryska börsen stängt. Rysslandsfonder blev tvungna att stänga, vilket även gällde östeuropafonder med stor andel ryska tillgångar. Kan inte fondbolaget värdera tillgångarna kan man inte räkna ut ett rättvist fondandelsvärde. Då måste fonden stänga så att alla andelsägare behandlas lika.

Om jag ska försöka mig på en enkel kategorisering av konsekvenserna för fonder med olika stora ryska innehav kan det se ut så här:

Rysslandsfonder – fonder med mer eller mindre hundra procent ryska tillgångar var tvungna att stänga helt. Det gick varken att köpa eller sälja sina andelar eftersom fonden inte kunde handla några värdepapper eller värdera tillgångarna. Dessa fonder är fortfarande stängda.

Det finns också exempel på att rysslandsfonder från andra länder har börjat avvecklas. Möjligheterna att faktiskt avveckla hela fonden ser olika ut i olika länder. I till exempel Finland kan fonden lösas upp men de låsta ryska tillgångarna ligger kvar hos fondbolaget och i takt med att de faktiskt kan säljas så kommer andelsägarna få sin del av försäljningssumman.

Kontakta ditt fondbolag om du vill lära dig mer om vad det kan innebära för en specifik fond.

Fonder med en del ryska tillgångar – Typiskt sett östeuropafonder. Dessa fonder var från början stängda. När det framgick att de ryska tillgångarna hade tappat i värde till i princip noll blev den ryska delen en så liten del av hela fonden att fonderna kunde öppna upp för inlösen igen, trots osäkerheten i värderingen. En andelsägare kunde på så sätt välja att sälja sina andelar men i princip utan att få betalt för de ryska tillgångarna. De flesta fonderna är dock fortfarande stängda för nya insättningar.

En mer permanent lösning för en östeuropafond är att dela upp den. Den sparare som väljer att inte sälja sina andelar kommer efter delning att få två fonder, en stängd “rysslandsfond” och en öppen fond med resten av de östeuropeiska aktierna. Vad det verkliga värdet på den ryska fonden är kan ingen veta. För att ett värde som går att handla på ska uppstå behöver Moskvabörsen öppna för handel även för investerare utanför Ryssland. Och när det sker vet vi inget om. Till dess antas värdet vara mer eller mindre noll.

Den öppna fonden kan handlas som vanligt.

Under vintern/våren kommer två sverigeregistrerade fonder använda denna möjlighet. Berörda sparare kommer att få information från fondbolagen.

Fonder med obetydlig andel ryska tillgångar – kunde vara större indexfonder som hade en så liten andel ryska tillgångar att utvecklingen inte påverkade värderingen av fonden. De kunde fortsatt hålla öppet för både köp och sälj.

Hur blir det med skatten på stängda fonder?

Det beror på, som en jurist skulle säga! Om du har fonderna på ett konto som schablonbeskattas så beräknas skatten på värdet och för vissa konton även insättningar. Schablonbeskattning får du om du har ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller en fondförsäkring (din tjänstepension). Det är din bank eller fondtorg som skickar in uppgifterna till Skatteverket. Nu är det indikativa värdet på tillgångarna i princip noll, så skatten borde i princip vara obefintlig.

Om du i stället sparat direkt i en fond eller direkt via en fonddepå är det reavinstbeskattning som gäller. Plus en mindre schablonskatt på 0,12 %. Reavinstbeskattning innebär att du betalar skatt vid försäljning med vinst. Och vid förlust får du göra avdrag. Men eftersom fonderna inte handlas så kan du inte sälja och få fram din förlust. Fonderna måste först öppna för handel igen.

Och för dig som har fonder som nu står inför en delning så kommer ditt omkostnadsbelopp att hänga med. Det blir helt enkelt inga skatteeffekter av själva delningen.

Ryska fonder i premiepensionen

De som hade valt rysslandsfonder inom premiepensionen fick se sina konton låsta under en period. I premiepensionen kan du bara ha fem fonder och när du byter fonder så gör du det genom att ange vilken procentuell fördelning du vill ha mellan fonderna, inte hur många kronor du vill köpa eller sälja för. Det blir alltid några små avrundningar som ska handlas, även i fonder som du egentligen inte har tänkt att handla i, bara för att procenten ska bli jämna. Det gör att om en fond är stängd för handel så kan du inte handla i någon av de andra fonderna heller. För att komma runt problemet valde Pensionsmyndigheten att under sommaren 2022 avregistrera rysslandsfonderna från fondtorget och överta andelarna. Spararna fick en halv procent av det gamla värdet som ersättning vilket ungefär motsvarade kassan i fonderna. När den ryska börsen öppnar igen för utländska investerare kommer Pensionsmyndigheten att sälja andelarna och spararna kommer få det överskott som eventuellt uppstår.

Fondforum – hur har det gått för den ryska ekonomin?

Den 17 februari anordnade Fondbolagens förening ett digitalt fondforum för att diskutera Rysslands ekonomi ett år efter invasionen. Seminariet inleds med en genomgång om vad som händer med fonder som investerat i ryska tillgångar.

/Philip