Välj fonder i 2 steg

I det senaste blogginlägget berättade jag om hur du kan tänka för att hitta rätt sparnivå. Då hade lönen för de flesta precis kommit in på kontot. Förhoppningsvis har du lyckats lägga undan några pengar för ett långsiktigt sparande. För det ska jag hjälpa dig med i det här inlägget.

Och kom ihåg att det viktigaste är ATT spara, inte hur mycket. Om du använder räknesnurran som finns här på sajten kan du se vad ränta-på-ränta-effekten gör med dina pengar. Exempel: ett månadssparande på 100 kr, som vi antar ger 7 procent i avkastning på ett år, kommer innebära att du har 250 000 kr om 40 år. Använd räknesnurran för att se hur mycket du behöver spara i månaden för att nå ditt mål.

1. Hitta rätt sorts fonder

Att hitta rätt sorts fonder handlar om att komma fram till vilken fondtyp du ska välja. Fondtyperna brukar delas upp i fonder som köper aktier (andelar i företag) och räntor (skulder som ger ränta). Sedan finns det blandfonder som mixar de två. Grafen nedan beskriver risken och den möjliga avkastningen i de olika typerna och för vilken spartid de passar. Ju högre risk, desto högre möjlig avkastning. Och med risk så menar vi hur mycket en fond kan svänga i värde. Det är därför det är viktigt att ha längre spartid för högre risk. Så att du inte riskerar att pricka en nedgång precis när du behöver pengarna.

I grafen ser du också att det finns olika placeringsinriktningar för de olika fondtyperna. För aktiefonder ökar risken ju smalare fonden är och för räntefonder ökar risken ju längre skulderna löper. Och såklart vad det är för typ av skulder som köps. Lån till staten är säkrare än till företag.

Eftersom vi nu fokuserar på det långsiktiga sparandet tycker jag att det är motiverat att ta högre risk. Att inte ta någon risk med långsiktiga pengar är en risk i sig eftersom en avkastning som understiger inflationen innebär att pengarna förlorar köpkraft. Men det finns inga rätt och fel, hitta den fondtyp som passar dig. För aktiefonder är en sparhorisont på minst 5 år det som fondbolagen själva rekommenderar i sina faktablad.

Den här grafen visar hur de olika fondtyperna har presterat över lång tid.

Här tycker jag också att vi ska fundera över riskspridningen. Det är viktigt för att du inte ska exponera alla dina pengar för samma risk. Och riskspridning finns på flera nivåer. Det går att sprida risken genom att köpa olika fondtyper, bredare och smalare. Men sen har fonderna i sig en god riskspridning eftersom de innehåller många olika innehav. Men en fond som är inriktad på en viss bransch kommer påverkas kraftigare om den branschen går bra eller dåligt jämfört med en bredare fond som köper företag från många olika sektorer.

2. Välj fond

När du väl bestämt dig för vilken fondtyp du vill spara i är det dags att dyka ner och hitta en eller flera fonder som passar dig. Om du ska köpa en eller flera fonder beror mycket på vilken risk du är bekväm med. Om du är inställd på att köpa en bred fond så minskar behovet av fler fonder av just den anledningen. Men sen ska vi inte glömma att sparande också ska vara roligt. Så vill du investera med flera olika inriktningar ska du såklart göra det.

Avkastning och avgifter

När du väl ska jämföra olika fonder inom en kategori så finns det flera delar som jag tycker du ska titta på och jämföra. Två viktiga delar är avkastning och avgifter. Om vi börjar med avkastningen så är den enormt svår att veta något om. I alla fall den framtida. Den historiska kan vi se och jämföra mellan olika fonder. Men kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtiden. Däremot kan den historiska avkastningen vara bra att jämföra utifrån vad fonden har för målsättning. Om det är en passivt förvaltad indexfond ska den följa sitt jämförelseindex. Om det är en aktivt förvaltad fond ska den gå bättre än sitt jämförelseindex. Den historiska avkastningen kan hjälpa dig att se om fonden klarat sin ambition tidigare.

När du jämför avgifter ska du komma ihåg att när du jämförde avkastningen så var avgifterna avdragna. Avgifterna är viktiga, även om jag tycker avkastningen är viktigast. Du ser i räknesnurran hur mycket avgifterna påverkar avkastningen. En fond som kostar mer måste också prestera bättre. Så jag tycker att de fonderna kräver mer av dig som sparare. Nämligen att du följer upp och ser att förvaltaren presterar så som du förväntar dig.

Vi har ett verktyg som du kan använda för att jämföra alla Sveriges fonder.

Hållbarhet

De flesta fondsparare tycker det är viktigt att fonden de investerar i är hållbar. Fondbranschen arbetar väldigt mycket med detta. Både för att spararna förväntar sig det, och för att det finns omfattande regelverk. Fonder rapporterar idag om sitt hållbarhetsarbete och regelverket ställer olika krav på rapporteringen beroende på om fonderna har hållbara investeringar som mål, om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller om de klassas som övriga och inte tillhör någon av de två första. Sedan årsskiftet publicerar fondbolag hållbarhetsinformation för sina fonder. Den tycker jag är jättebra att läsa för att få en uppfattning om deras arbete passar dina hållbarhetspreferenser.

Månadsspara i fonder

Jag hoppas att du med det här blogginlägget hittar verktyg som hjälper dig att hitta fonder som passar dig. När du väl har bestämt dig för vilken eller vilka fonder du ska spara i, glöm då inte att månadsspara. Med räknesnurran kan du välja att räkna på hur utvecklingen av en engångsinsättning blir jämfört med ett månadssparande. Då ser du vilken kraft månadssparandet har.

Lycka till med ditt sparande!

/Philip