Svenska fondavgifter bland de lägsta i Europa

Viktigt att jämföra avgifter

Om du är en återkommande Fondkollen-läsare känner du säkert till att vi brukar prata om att fondavgifter är viktiga att hålla koll på och jämföra. Att förstå vad en fond kostar är en stor del av att förstå vad du köper. För fondavgiften spelar roll, speciellt över lång tid. Använd gärna Fondkollens räknesnurra om du är nyfiken på att se hur en avgift påverkar avkastningen över en viss tidsperiod. Men glöm inte att när du jämför olika fonders historiska avkastningar så är alltid avgiften avdragen.

Med det sagt så finns det många olika sätt att se på fondavgifter. För vissa är ett lågt pris det absolut viktigaste medan andra kan vara beredda att betala mer för att också ha möjlighet att få mer. Passivt förvaltare fonder (indexfonder) är oftast billigare eftersom de följer ett index. Aktiv förvaltade fonder har som mål att prestera bättre än sitt jämförelseindex och kostar också därför mer. Jag tycker inte att det finns några rätt eller fel, du kan välja det du tycker passar dig bäst.

Fondavgifter inom EU

Varje år sammanställer den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) en lista på vad fondsparare i olika länder betalar. De skriver faktiskt en hel rapport om fondavgifter som du kan läsa. Om du inte orkar bläddra igenom fler än 30 sidor om fondavgifter så kan jag berätta att svenska fondsparare betalar bland de lägsta avgifterna i Europa.

En svensk fondsparare betalar i genomsnitt 0,9 % för en aktiefond eller en blandfond. En lång räntefond däremot, den kostar i genomsnitt 0,41 % och är därmed den billigaste i Europa. Att Sverige i två fall blir slagna av Nederländerna i den här sammanställningen har faktiskt sin naturliga förklaring. I Nederländerna är det nämligen förbjudet att betala fondprovisioner. Så på sitt sätt tycker jag faktiskt ESMA jämför äpplen med päron här. I stället för fondprovisioner betalar många sparare en avgift för antingen rådgivning eller själva kontot som fonderna är köpa i.

Det finns aktörer som använder sig av liknande alternativ i Sverige också, men det vanligaste är fortfarande fondprovisioner. Då får banken eller fondplattformen som du köpt dina fonder på en provision från fondbolaget. En distributionsavgift helt enkelt. Provisionen är en del av den fondavgift du betalar. Det innebär att hela fondavgiften sällan når fondbolaget som förvaltar fonden.

Roligt är det att konstatera att Sverige ligger i topp (eller botten) när det kommer till fondavgifter. Här betalar vi i genomsnitt mindre för våra fonder än i de flesta andra europeiska länder.

Vad betyder avgiften?

Nu tänkte jag att vi ska gå igenom vad olika avgifter faktiskt betyder. Och då menar jag inte vad de betyder för avkastningen, utan vad det innebär. För det finns flera olika avgiftsbegrepp och de ska vi gå igenom nu. Kom ihåg att jämföra motsvarande avgifter med varandra när du utvärderar dina fonder, då jämför du äpplen med äpplen.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften är det pris du betalar till fondbolaget. Pengarna används för att betala för själva förvaltningen, men också till kostnader för administration, analys och information. Om fondbolaget betalar en provision till den som sålt fonden så är det en del av förvaltningsavgiften som används till det. Du som sparare betalar en del av förvaltningsavgiften varje dag, 1/365-del i taget.

Årlig avgift/förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

Det här ett väldigt långt begrepp. För svenska fonder är det ofta precis samma som förvaltningsavgiften. Måttet är en standard inom EU och inkluderar alla löpande avgifter förutom transaktionskostnader.

Transaktionskostnader

Med transaktionskostnader avses de kostnader som uppkommer när fonden köper och säljer värdepapper, till exempel så kallat courtage.

Prestationsbaserad avgift

Vissa fonder har en modell där du betalar en rörlig avgift som baseras på fondens prestation. Eftersom dessa modeller kan skilja sig från fond till fond är det extra viktigt att du läser på innan du köper.

Insättnings- och uttagsavgifter

Avgift som tas ut vid insättning i och/eller vid uttag från fonden. Att svenska fonder tar ut dessa avgifter är väldigt ovanligt.

Totalkostnad

I det här måttet ingår alla avgifter, även transaktionskostnader.

/Philip