Barnsparande: I barnets namn eller inte?

Att ha ett barnsparande till barn eller barnbarn är vanligt. Men det finns ett par saker du bör ha kolla på innan du påbörjar ett barnsparande.

Att ha ett barnsparande till barn eller barnbarn är vanligt. Men det finns ett par saker du bör ha kolla på innan du påbörjar ett barnsparande. En av de viktigare frågorna är om du ska spara i barnets namn eller ditt eget eller föräldrarnas namn. Men vad är egentligen skillnaden mellan de två alternativen?

Barnsparande: I barnets namn eller inte?

Den första frågan du ska ställa dig är när barnet ska få tillgång till pengarna och vem det då är som ska disponera dessa? Om du väljer att ha ett barnsparande i barnets namn förvaltas pengarna av föräldrarna i deras egenskap av förmyndare. Vid barnets artonårsdag tillfaller de sparade pengarna barnet och disponeras av honom eller henne. Om du å andra sidan väljer att spara i ditt eller föräldrarnas namn är pengarna dina/föräldrarnas och det är ni som disponerar dessa. Ni bestämmer själva när pengarna ska tillfalla barnet.

För- och nackdelar

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, men en klar fördel med att ha ett barnsparande i barnets namn är att pengarna är låsta. Du kan inte använda pengarna till något annat ändamål, och du säker på att de tillfaller barnet. Å andra sidan är det för många föräldrar osäkert om de vill att pengarna ska tillfalla barnet just när de fyller arton år. Många föräldrar uppger dessutom att de sparar till sina barn med ett specifikt ändamål i sikte. Till exempel körkort eller bidrag till kontantinsatsen vid lägenhetsköp. Och en farhåga är att barnet helt enkelt använder de sparade pengarna till någon annat än det de är ämnade för.

Vikten av att månadsspara

Oavsett om ditt barnsparande är i barnets eller föräldrarnas namn så är det som vanligt klokt att sätta upp ett kontinuerligt månadssparade, där pengarna automatiskt placeras i de förvalda fonderna. Dels för att se till att sparandet faktiskt blir av, dels för att garantera att du varken missar en uppgång eller köper för hela ditt kapital precis innan en nedgång.

Hur sparar du till dina barn, barnbarn eller andra närstående?