Fondspara till barn

Att fondspara till barn är populärt. Att fondspara ger riskspridning från första sparkronan och hinner växa till en betydande summa när vuxenlivet börjar.

Fondspara till barn: Många föräldrar, far- och morföräldrar sparar till sina barn och barnbarn. Den vanligaste sparformen för när man sparar till barn är enligt vår senaste fondspararundersökning fonder och sparkonto. Det är nästan lika många som uppger att de fondsparar till barn som säger att de sparar på sparkonto. Självklart ska man spara i den sparformen man känner sig bekväm i, men i ett sparande till barn har du en klar fördel jämfört med ett mer kortsiktigt sparande – du har tiden på din sida. Oftast har ett barnsparande över tio år på sig att växa till en betydande summa, ibland ännu mer. Och då är det mycket, nästan allt, som talar för att det är bättre att välja fonder framför sparkonto.

Fondspara till barn

När du fondsparar till barn får du en automatisk riskspridning från första sparande kronan. Väljer du att till exempel spara i aktiefonder, fonder som investerar i företag, så får du som minst exponering mot 16 olika bolag. I ett långsiktigt sparande med ett sparmål 10-18 år fram i tiden, till exempel ett sparande till barn, så lämpar sig just aktiefonder bäst. För även om aktiemarknaden med all önskvärd tydlighet från coronakrisen, kan gå upp och ner, så har den historiskt alltid varit positiv över längre tidsperioder. Med det sagt får man alltid komma ihåg att historisk avkastning aldrig är en garant för framtida uppgångar.

Välj fondtyp efter spartid och inställning till risk

När du väljer att fondspara till barn kan du göra det i olika fondtyper och enskilda fonder efter din egen inställning till risk. Låt oss säga att du sparar till ditt barnbarn och att du för tillfället känner dig osäker på aktiemarknadens framtida utveckling. Ett bra första råd är då att som alltid låta ditt sparande ske regelbundet, till exempel i ett månadssparande, då får du en riskspridning över tid. Ett andra råd är att helt enkelt byta fondtyp under en period. I stället för att enbart fondspara till barn i till exempel aktiefonder, kan du köpa blandfonder eller räntefonder.

När du får avkastning på dina sparpengar spelar det mindre roll hur mycket du investerar varje månad. Till exempel så ger en sparad hundralapp i månaden i 18 år med en genomsnittlig årlig avkastning på sju procent nästan 44 000 kronor. Att jämföra med det sparade beloppet på 21 600 kronor.

Om du väljer att fondspara till barn i ett regelbundet månadssparande och gör en anpassning till den egna riskviljan, så kan du göra så att ditt barn eller barnbarn får en startsumma den dagen vuxenlivet på allvar drar igång.