Spara till flera barn: tips på rättvist sparande

Att tänka på när det gäller att spara till flera barn: Komma igång med att spara till flera barn så tidigt som möjligt, månadsspara och spara rättvist.

Det finns en hel del att tänka på när man sparar till barn, inte minst när det kommer till att spara till flera barn. Bland det viktigare är att komma igång så tidigt som möjligt, spara regelbundet och välja om du vill spara i barnets eller föräldrarnas namn. Men hur är det då att spara till fler än ett barn? Då dyker helt andra frågor upp, kanske framför allt hur man gör så att sparandet blir rättvist och att barnen får ta del av ungefär samma summa?

Spara till flera barn

Om möjligheten finns och ekonomin tillåter är det viktigaste, som vanligt, att sparandet faktiskt blir av. Sparsumma spelar mindre roll, den i särklass viktigaste händelsen för ett barnsparande inträffar dagen det påbörjas. Det är alltid steg ett, oavsett hur många barn du sparar till. Nio av tio svenskar uppger att de sparar till barn.

Det som många upplever som knepigt är hur man ska göra när man ska spara till flera barn. I den bästa av världar vill man att barnen ska få exakt lika mycket pengar vid ungefär samma tidpunkt i livet. Men avkastning, sparsumma och övriga omständigheter gör att det är nästintill omöjligt. Så länge inte barnen är tvillingar eller att man av annan anledning börjar spara till flera barn vid samma tidpunkt. Men det finns ett par tips på hur man kan göra det någorlunda rättvist i alla fall.

Bestäm målbeloppet i förväg

Ett enkelt sätt att komma runt att avkastningen med största sannolikhet kommer vara olika när man ska spara till flera barn, är att räkna baklänges på hur mycket varje barn ska få när de, till exempel, fyller arton år. Låt oss säga att man sparar 100 kronor till vardera barn i 15 år. Med en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent blir det 32 266 kronor, att jämföra med det insatta beloppet på 18 000 kronor. I det här fallet skulle man istället för en given tidshorisont kunna säga att varje barn får 32 000 kronor vid 18 årsdagen. På det sättet går man runt att avkastningen i de olika sparportföljerna mest troligt kommer att avvika. Och en fördel med att veta den slutliga sparsumman i förhand är att det går att planera och fundera vad man vill ha pengarna till.

Oavsett om sparandet är i barnets eller föräldrarnas namn så är det bra att spara kontinuerligt i till exempel ett månadssparade, där pengarna automatiskt placeras i de förvalda fonderna månad efter månad.