Spara till barn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra vill spara till barn och barnbarn. Den vanligaste sparformen till barn är fonder. Men hur kommer du igång att spara till barn? Vi går igenom vad du bör tänka på när du sätter upp ett barnsparande och ger dig tre tips på vad du kan spara i.

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra vill spara till barn och barnbarn. Den vanligaste sparformen till barn är fonder. Men hur kommer du igång att spara till barn? Vi går igenom vad du bör tänka på när du sätter upp ett barnsparande och ger dig tre tips på vad du kan spara i.

Att tänka på vid sparande till barn

Det finns ett par saker du bör ha kolla på innan du börjar spara till till barn. I huvudsak handlar det om svaret på två frågor.

1. När ska barnet få tillgång till pengarna och vem ska disponera kontot?
Om du väljer att spara i barnets namn förvaltas pengarna av föräldrarna i deras egenskap av förmyndare. Vid barnets myndighetsdag (18 år) tillfaller de samlade tillgångarna barnet och disponeras efter hens behov och vilja. Om du å andra sidan väljer att spara i ditt eller föräldrarnas namn är pengarna dina/föräldrarnas och det är ni som disponerar över tillgångarna. Ni bestämmer själva när pengarna ska tillfalla barnet.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, men en klar fördel med att spara i barnets namn är att pengarna är låsta. Du kan inte använda pengarna till något annat ändamål, och således är du säker på att de tillfaller barnet. Å andra sidan är det för många föräldrar osäkert om de vill att pengarna ska tillfalla barnet på 18-årsdagen?

När ska barnet få tillgång till pengarna?

2. Vad ska du spara i?

Om du väljer att börja spara i ett investeringssparkonto (ISK) kan du fylla det med flera olika fonder och aktier. Ju tidigare du startar ditt sparande till barn desto bättre. Huvudregeln är att spara i något du förstår, men extra bra att tänka på vid barnsparande eller annat sparande med ett långt tidsperspektiv.

  1. Ett grundtips när det gäller att spara till barn är att inkludera en global aktiefond med hela världen som bas och exponering.
  2. Ett annat att spara i något du tror på, till exempel en viss marknad, bransch eller företag.
  3. Sätt upp ett kontinuerligt månadssparade för att dels se till att sparandet faktiskt blir av, men också för att garantera att du varken missar en uppgång eller köper allt precis innan en nedgång.

Om du har börjat spara till barn eller satt in en gåva till någon kan det vara trevligt att ge bort ett gåvobevis, vilket många banker och finansiella aktörer erbjuder.

Fundera på vad du vill spara i.

Hur sparar du till dina barn, barnbarn eller andra närstående?