Ditt sparande 2020: tänk på detta

Ditt sparande 2020: När 2019 nu börjar närma sig sitt slut är det högtid att ladda inför nästa. Tänk på detta inför ditt sparande 2020.  

Ditt sparande 2020: När 2019 nu börjar närma sig sitt slut är det högtid att ladda inför nästa. Tänk på detta inför ditt sparande 2020.

Ditt sparande: val av sparskal

Ett av de viktigare valen i ett långsiktigt sparande är val av skal. Det vill säga vilken typ av konto du ska spara på. De vanligaste alternativen är aktie- och fondkonto, investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. De senaste åren har mycket av nysparandet i fonder varit på investeringssparkonto. Det som framför allt skiljer ISK och ett aktie- och fondkonto är vilken typ av skatt du betalar. På ett ISK betalas en schablonskatt baserat på värdet av dina tillgångar på kontot. I motsats betalas ingen schablonskatt på ett aktie- och fondkonto, utan då är skatten 30 procent på värdeökningen. Även om investeringssparkonto är det populäraste sparskalet är det inte säkert att det passar just ditt sparande. Innan du väljer sparskal finns det ett par saker att fundera på.

  1. För ett långsiktigt sparande med relativt hög risk och goda möjligheter till avkastning så är investeringssparkonto ett bra val. När du sparar på ISK är det viktigt att tänka på både risk och avkastning. Anledningen till det är att du betalar skatt på summan av dina tillgångar oavsett om värdet går upp eller ner.
  2. Hur ser ditt sparande ut i övrigt? Om du till exempel sparar i aktier vid sidan om ditt fondsparande så finns det en poäng i att ha möjlighet till kvittning av vinst mot förlust. Tar du hög risk i andra delar av ditt sparande, och vill ha lägre risk i ditt fondsparande? I så fall passar kanske aktie- och fondkonto bättre.

Att månadsspara är oftast enklast och bäst

Den långsiktiga effekten i ett kontinuerligt månadssparande är oslagbar. Och det kommer den fortsatt att vara. Särskilt då sparåret 2019 innehöll tvära kast mellan hopp och förtvivlan, och att en del talar för att det kan upprepas under ett händelserikt 2020. Med ett månadssparande missar du aldrig en börsuppgång, men du riskerar heller inte att investera alla dina pengar dagen innan ett börsfall.

Geopolitiken kommer fortsätta att dominera

Utvecklingen på aktiemarknaden har alltid påverkats av geopolitiska skeenden. Men de senaste åren har den korrelationen accelererat, och nu verkar den ekonomiska osäkerheten vara här för att stanna. Under 2019 dominerade handelskriget mellan Kina och USA och Storbritanniens utträde ur EU. 2020 ser ut att bli precis lika skumpigt. Till exempel så går amerikanerna till val, medlemsländerna i EU ska förhandla långtidsbudget och världens centralbanker ska försöka hantera en inbromsande världsekonomi.