Privat fondsparande

Många svenskar har ett privat fondsparande. Det kan du också ha. Vi ger dig tips om olika sätt att spara i fonder.

I ditt privata fondsparande kan du välja att spara i fonder på flera olika sätt. I huvudsak finns det tre olika skal (konton) att använda sig av.

Investeringssparkonto (ISK)

På ett ISK kan du spara i värdepapper. Till exempel aktier, fonder och andra finansiella produkter. Som sparare betalar du inte någon skatt (vinstskatt) de gånger du säljer med vinst, men du betalar däremot en årlig schablonskatt.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande hos ett försäkringsbolag. I ditt privata fondsparande kan du antingen välja att helt själv köpa värdepapper såsom aktier och fonder eller välja att försäkringsbolaget tar hand om dina pengar genom placering och förvaltning. I liket med skattereglerna på ett ISK betalar du i en kapitalförsäkring en årlig skatt baserat på innehav och insättningar.

Aktie- och fonddepå

En aktie- och fonddepå är en depå i likhet med ett vanligt bankkonto. Skillnaden är att du på din aktie- och fonddepå kan ha värdepapper, till exempel aktier och fonder. Du kan också ha likvida medel, pengar, på din depå. Du betalar skatt på den vinst du gör, inte någon årlig skatt som på ISK eller kapitalförsäkring.