Välj fonder i två steg

Det kan kännas som en riktig djungel när man ska välja fonder till sitt sparande, och det är inte så konstigt. Det finns nämligen runt 3.000 fonder tillgängliga för oss sparare att välja mellan. Men det behöver inte vara så svårt att välja fond egentligen. Följ dessa två steg nedan så kommer processen bli mycket lättare!

Steg 1: välja fondtyp

välja fonder

Det viktigaste att börja med när du ska välja fonder är att fundera över vilken spartid du har. Ju längre spartiden är desto högre risk kan du ta för att öka möjligheterna till högre avkastning. Med risk menas att fondens värde svänger. Sparande på kort sikt passar i en kort räntefond och för sparande på längre sikt passar fonder med aktier i.

Fundera också över risk och riskspridning. Du kan sprida risken genom att antingen spara i en bred fond, till exempel en globalfond, eller genom att ha flera olika fonder med olika placeringsinriktning. Ett annat sätt att sprida risken är att sprida insättningarna. Detta gör du lättast genom ett exempelvis månadsspara.

När du funderat över dessa olika frågeställningar kommer du landa i en fondtyp. Var ärlig mot dig själv. Det är ingen idé att spara i en aktiefond om du inte kommer kunna sitta still när det även svänger nedåt ordentligt. Innan du går vidare till steg två ska du alltså ha klart för dig om det är en aktiefond, blandfond eller räntefond du ska spara i.

Steg 2: välja fond

välja fonder

När du vet vilken fondtyp du vill ha är det dags att välja fond. Det finns oftast flera fonder med samma placeringsinriktning att välja bland. Men vad bör man egentligen jämföra? Här nedan har jag listat punkter som kan vara bra att kika närmare på.

Avkastning och avgift

Avgiften är självfallet väldigt viktig, men att bara välja de absolut billigaste fonderna utan att kika på andra faktorer är inte en bra strategi. Att vara prismedveten handlar om att du både ser till vad det kostar och vad du får för pengarna.

Vid jämförelse av fonder med liknande inriktning bör du ta hänsyn till både avkastning och avgift. Även om det är framtiden som vi är mest intresserade av, ger den historiska avkastningen ändå värdefull information om hur fonden har lyckats hittills.

Hållbarhet

För många sparare har hållbarhetsfrågan blivit allt viktigare och kan därmed också bli en faktor att ta hänsyn till när man ska välja fond. Fondbolag kan arbeta med frågan på olika sätt:

1.Välja bort bolag, exempelvis de som sysslar med till exempel vapen, tobak och alkohol.

2.Välja in bolag vilket innebär att fonden ”väljer in” aktier i företag som exempelvis arbetar aktivt för en bättre miljö eller ökad jämställdhet.

3.Påverkansarbete. Som ägare kan fondbolaget (ensamt eller tillsammans med andra) påverka de bolag som fonden har valt att investera i till exempel genom att delta och rösta på bolagsstämmor eller göra besök ute på och genom sitt ägarskap och engagemang påverka bolagen i positiv riktning.

Alla fonder som på något sätt säger sig ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning ska ha en hållbarhetsprofil. En hållbarhetsprofil är ett dokument som beskriver hur fonden arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka strategier de använder. Hållbarhetsprofilerna finns på fondbolagens hemsidor och på www.hallbarhetsprofilen.se.

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur bra företagen som fonderna investerar i bedöms vara på att hantera olika hållbarhetsfrågor såsom miljöhänsyn, sociala frågor och ägarstyrning. Omdömet på 1-5 jordglober sätts genom att jämföra fonderna med andra fonder med samma placeringsinriktning. Ju fler glober, desto bättre betyg inom sin kategori.

När du vill jämföra fonder med varandra finns det ett par hjälpmedel du kan använda dig av:

Faktablad

Alla fonder har ett faktablad med basfakta om fonden, till exempel placeringsinriktning, risk, historisk avkastning och avgifter. Faktabladen finns på fondbolagens hemsidor och där du köper dina fonder. De kan underlätta jämförelser när du väljer mellan olika fonder.

Fondkollen

På fondkollen.se finns ett det två verktyg som kan användas för att jämföra fonder med varandra. Det ena verktyget ”kolla fonden” används för att jämföra fonder du redan har med andra fonder som placerar på samma sätt. Med verktyget ”hitta ny fond” får du upp en lista med de fonder som finns att välja på inom en viss kategori och se hur de har gått i jämförelse med varandra.

Vad tycker du är viktigast när du väljer fonder?

/Johanna Englundh