Tre tips för hållbart sparande

Bilen, biffen, bostaden och börsen. Tre klimatvärstingar eller kanske tre klimatmöjligheter? För visst kan vi påverka. Vi kan dra ned på köttätandet, parkera bilen och vi kan även välja vilka fonder vi sparar i. Här finns det dock inget helt enkel och fungerande märkning som med t.ex. mjölk, där du enkelt kan välja mellan ekologisk eller icke ekologisk mjölk. Det finns dock hjälpmedel som tillsammans kan lotsa dig en bit på vägen. Här mina tre favoriter:  

Hållbarhetsprofilen - är ett standardiserat informationsblad som på ett överskådligt sätt beskriver hur fondens förvaltare tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Fonden får under tre rubriker fylla in om det är några specifika branscher de väljer; Väljer in, Väljer bort och hur de arbetar med att Påverka bolag de är ägare i. Eftersom faktabladet håller en förutbestämd struktur, går det att jämföra fonder med varandra. Kom dock ihåg att detta är en självdeklaration, d.v.s. ingen certifiering eller märkning från tredjepart. Förutom på hållbarhetprofilens egna hemsida hittar du även informationsbladet här på Fondkollen om du tittar på en fond som är ansluten. 

Morningstars hållbarhetsbetyg - analysföretaget Morningstar betygsätter fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Betyget består av två delar. Den synligaste delen är själva hållbarhetsbetyget. Det är ett relativt mått och består av 1-5 jordglober inom varje fondkategori. En tillväxtmarknadsfond med fem jordglober behöver därför inte vara "bättre" än en Sverigefond med tre jordglober. Betyget går med andra ord bara att användas för jämförelser av fonder inom samma kategori. 

Varje fond får även ett hållbarhetsvärde. Det är däremot ett absolut mått och en fonds hållbarhetsvärde kan därför jämföras med alla andra fonder som har ett hållbarhetsvärde – oavsett fondkategori. Hållbarhetsvärdet sträcker sig mellan 1-100, där 100 är bäst och 1 sämst. Här kan du läsa mer om betyget och vad du bör tänka på när du använder det. 

Svanenmärkta fonder - Sedan några veckor finns det också fonder som fått den klassiska Svanenmärkning. För att få denna märkning måste fonden bland annat helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. Fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Varje år ska de också vad de gjort för hållbarhetsarbete. Här fonderna som hittills fått märkningen. 

Dessa tre är bara några av de märkningar/initiativ som finns idag. Alla har de sina för- och nackdelar och ska inte ses som nått absolut facit. För att förenkla för spararna kommer vi på Fondkollen att återkomma med en guide där du kan jämföra olika betyg mer specifikt och se vilket som passar dig bäst. 

Bonus: Att satsa på hållbara bolag är ingen motsättning till att tjäna pengar. I en global PRI-rapport (PRI är FN:s principer för hållbara investeringar) uppger 74 procent av världens kapitalförvaltare att de ser klimatförändringarna som en av de absolut viktigaste frågorna på lång sikt och att de redan idag gör aktiva val för att investera i hållbara bolag. 

Tänker du på hållbarhet när du sparar? 

//Johanna Kull

Bilen, biffen, bostaden och börsen. Tre klimatvärstingar eller kanske tre klimatmöjligheter? För visst kan vi påverka. Vi kan dra ned på köttätandet, parkera bilen och vi kan även välja vilka fonder vi sparar i. Här finns det dock inget helt enkel och fungerande märkning som med t.ex. mjölk, där du enkelt kan välja mellan ekologisk eller icke ekologisk mjölk. Det finns dock hjälpmedel som tillsammans kan lotsa dig en bit på vägen. Här mina tre favoriter:  

Hållbarhetsprofilen – är ett standardiserat informationsblad som på ett överskådligt sätt beskriver hur fondens förvaltare tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Fonden får under tre rubriker fylla in om det är några specifika branscher de väljer; Väljer in, Väljer bort och hur de arbetar med att Påverka bolag de är ägare i. Eftersom faktabladet håller en förutbestämd struktur, går det att jämföra fonder med varandra. Kom dock ihåg att detta är en självdeklaration, d.v.s. ingen certifiering eller märkning från tredjepart. Förutom på hållbarhetprofilens egna hemsida hittar du även informationsbladet här på Fondkollen om du tittar på en fond som är ansluten. 

Morningstars hållbarhetsbetyg – analysföretaget Morningstar betygsätter fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Betyget består av två delar. Den synligaste delen är själva hållbarhetsbetyget. Det är ett relativt mått och består av 1-5 jordglober inom varje fondkategori. En tillväxtmarknadsfond med fem jordglober behöver därför inte vara “bättre” än en Sverigefond med tre jordglober. Betyget går med andra ord bara att användas för jämförelser av fonder inom samma kategori. 

Varje fond får även ett hållbarhetsvärde. Det är däremot ett absolut mått och en fonds hållbarhetsvärde kan därför jämföras med alla andra fonder som har ett hållbarhetsvärde – oavsett fondkategori. Hållbarhetsvärdet sträcker sig mellan 1-100, där 100 är bäst och 1 sämst. Här kan du läsa mer om betyget och vad du bör tänka på när du använder det. 

Svanenmärkta fonder – Sedan några veckor finns det också fonder som fått den klassiska Svanenmärkning. För att få denna märkning måste fonden bland annat helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. Fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Varje år ska de också vad de gjort för hållbarhetsarbete. Här fonderna som hittills fått märkningen. 

Dessa tre är bara några av de märkningar/initiativ som finns idag. Alla har de sina för- och nackdelar och ska inte ses som nått absolut facit. För att förenkla för spararna kommer vi på Fondkollen att återkomma med en guide där du kan jämföra olika betyg mer specifikt och se vilket som passar dig bäst. 

Bonus: Att satsa på hållbara bolag är ingen motsättning till att tjäna pengar. I en global PRI-rapport (PRI är FN:s principer för hållbara investeringar) uppger 74 procent av världens kapitalförvaltare att de ser klimatförändringarna som en av de absolut viktigaste frågorna på lång sikt och att de redan idag gör aktiva val för att investera i hållbara bolag. 

Tänker du på hållbarhet när du sparar? 

//Johanna Kull