Earth hour sätter ljuset på hållbart sparande

När lamporna släcks klockan halv nio på lördag kväll är det för att sätta ljus på klimatförändringarna. Klimatarbetet kan vi som privatpersoner stötta genom små och stora handlingar: släcka lamporna när ljuset inte behövs, ställa bilen och cykla i stället, äta mindre kött - och investera våra sparpengar i hållbara fonder.

När lamporna släcks klockan halv nio på lördag kväll är det för att sätta ljus på klimatförändringarna. Klimatarbetet kan vi som privatpersoner stötta genom små och stora handlingar: släcka lamporna när ljuset inte behövs, ställa bilen och cykla i stället, äta mindre kött – och investera våra sparpengar i hållbara fonder.

En av fyra svenska fondsparare har valt en fond för att den är hållbar, det visar en undersökning som Fondbolagens förening just har genomfört. Undersökningen visar också att fler kvinnor (tre av tio) än män (två av tio) har valt en fond för att den är hållbar. Detta är en trend som vi även har sett i tidigare undersökningar.

Kvinnor och män uppger olika skäl till att de valt en hållbar fond. Den vanligaste anledningen bland kvinnorna är att de inte vill placera i en viss bransch/verksamhet som de tycker är oetisk (53 procent). Männens populäraste anledning är att det tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter m.m. (38 procent).

Vad skillnaderna mellan könen beror på kan man bara spekulera i. Är kvinnor mer framsynta än män? Är män mer positiva än kvinnor?

Oavsett om du är man eller kvinna så kanske du tycker att det är svårt att hitta information om, och jämföra hållbara fonder. Vid årsskiftet infördes en ny lag som säger att alla fonder ska lämna information om hållbarhet. Här på Fondkollen får du fram hållbarhetsinformation när du söker på en fond.

Med det arbete som gjorts det senaste året för att sparare ska kunna jämföra fonder ut ett hållbarhetsperspektiv så hoppas vi att det blir lättare att hitta en hållbar fond som passar just dig. Vid nästa års Earth Hour har förhoppningsvis ännu fler sparare hittat till bra, hållbara fonder …

/Fondkollen-teamet