Ger hållbara fonder sämre avkastning?

Var tredje man som är intresserad av sparande är ointresserad av att spara hållbart, visar en ny mätning från Kantar Sifo. Detta eftersom han tror att det skulle innebära lägre avkastning. Det är en myt det är dags att begrava. För visst går det att spara hållbart och samtidigt tjäna pengar. Enligt många till och med mer pengar än annars.
Var tredje man som är intresserad av sparande är ointresserad av att spara hållbart, visar en ny mätning från Kantar Sifo. Detta eftersom han tror att det skulle innebära lägre avkastning. Det är en myt det är dags att begrava. För visst går det att spara hållbart och samtidigt tjäna pengar. Enligt många till och med mer pengar än annars.
Fyra av tio svenskar är intresserade av att spara hållbart. Det är bra och en siffra som ständigt ökar. Men det är framför allt kvinnor som vurmar för hållbart sparande. Över hälften (54 procent) av de som vill spara hållbart är kvinnor.Bland de som inte vill spara hållbart är anledningarna flera. Oftast finns det helt enkelt inget intresse för sparande överhuvudtaget. Men bland de som faktiskt är intresserade av sparande, säger nästan var tredje att de inte vill spara hållbart eftersom de tror att det skulle innebära lägre avkastning. En ren missuppfattning som jag hoppas vi snart kan begrava helt.
Det finns nämligen ingenting som tyder på att att hållbara bolag levererar sämre. Snarare tvärtom. Som min chef och Fondbolagens förenings VD Fredrik Nordström säger i en intervju i DN:
“Tittar man på FN:s stora mål med Agenda 2030 så står samhället inför stora utmaningar med allt fån hälsa till välfärd och miljö. Bolagen som hittar lösningar på de här problemen kommer bli otroligt värdefulla. Så ser man det utifrån det perspektivet är det mycket rimligt att anta att det finns möjlighet till bra avkastning på de här investeringarna”. 
Hållbara bolag gynnas alltså av en världsomspännande trend. En uppfattning som kvinnorna i Sifo-undersökningen inte har några problem med att köpa. De är däremot mer skeptiska kring om hållbart sparande verkligen finns.
11 procent av de sparintresserade kvinnorna menar att de är ointresserade av hållbart sparande eftersom de inte tror att det går att avgöra om en fond faktisk är hållbar. Även detta är en myt som jag hoppas att vi kan begrava. Det finns hjälpmedel för att hitta hållbara fonder, t.ex.
I ett tidigare inlägg har vi skrivit om dessa tre verktyg som hjälper dig att utvärdera dina fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. De har alla sina för- och nackdelar men tillsammans hjälper de dig en god bit på vägen.Tycker du det är viktigt att dina pengar placeras i hållbara bolag?

//Johanna Kull