Förvaltarnas bästa tips

Hur sparar förvaltarna själva och vilka råd vill de ge till oss sparare inför 2018? Det passade vi på att fråga dem om vid dagens pressträff, där tre förvaltare och en VD medverkade för att ge sin syn på börsåret som gått och utvecklingen framåt. Här deras svar:
Hur sparar förvaltarna själva och vilka råd vill de ge till oss sparare inför 2018? Det passade vi på att fråga dem om vid dagens pressträff, där tre förvaltare och en VD medverkade för att ge sin syn på börsåret som gått och utvecklingen framåt. Här deras svar:

Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige

Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?
Det är framförallt tre saker som jag kommer att tänka på. Den första är den fortsatt höga IPO-aktiviteten i marknaden, med något vikande intresse från investerare mot slutet av året. Den andra är oron för bostadsprisutvecklingen, vilket påverkade även konsumentrelaterade aktier. Den tredje är den växande e-handelsbolagssektorn och tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?
Se över att risknivån i portföljen matchar sparhorisonten. Med lite längre sparhorisont skulle jag inte vara utan svenska aktier i portföljen, i synnerhet svenska småbolag som över tid visat på mycket stark vinsttillväxt.

Hur sparar du själv?
Jag sparar framförallt i aktivt förvaltade fonder genom ISK, kapitalförsäkring och PPM. Fonderna vi förvaltar i vårt svenska aktieteam finns självklart med i portföljen.

Pär Nürnberg, vd Xact fonder

Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?
De stora nettoflödena till indexfonder i svensk fondmarknad.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?
Förenkla ditt sparande! Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front. Testa och utmana ditt nuvarande sparande!

Hur sparar du själv?
I huvudsak i enkla generationsfonder som består av en bra sammanvägd mix av indexfonder.

Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond & High Yield Select

Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?
Ännu ett extremt år med växande riskaptit, men också ett år med en rad intressanta ”nya” företag som vänder sig till kreditmarknaden, där vi som investerare också kan komma åt företag som inte är börsnoterade. Ett exempel är Akademibokhandeln och ett annat är Klarna, två intressanta företag som alla konsumenter har en relation till, men som är lite knepigare att investera i. En märkeshändelse för den nordiska kreditmarknaden var Intrum Justitias emission på 3 miljarder euro, den största i Sveriges historia. En ännu mer uppmuntrande märkeshändelse är att intresset för gröna obligationer växer så det knakar. Globalt sett växte antalet gröna obligationer med över 60 procent till motsvarande nästan 160 miljarder dollar, bara under 2017.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?
Gör som vanligt! Försök inte tajma marknaden, försök inte vara smart och gör ingenting dumt. Investera långsiktigt i företag som agerar långsiktigt.

Hur sparar du själv?
Jag har en mix av räntor och aktier samt lokalt och globalt, men givet en lång investeringshorisont har jag en stor andel i Carnegie High Yield Select.

Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 & 30

Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?
God avkastning till våra fondandelsägare! Och det är såklart det viktigaste.  Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar. Och trots en utmanande miljö på räntemarknaden så visade våra aktivt förvaltade blandfonder/allokeringsfonder bra positiv utveckling. Inom mitt team så ser vi fortsatt intresse för dessa aktivt förvaltade helhetslösningar och vi ser också ett ökande intresse från svenska placerare för våra fonder med fokus på absolut avkastning.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?
Som alltid är det viktigt att se över den totala portföljens risknivå. Hur mycket aktier, räntor och alternativa placeringar är optimalt med tanke på horisont och den önskade risknivån?

Hur sparar du själv?
Blandad kompott av fonder och lite direktägda aktier. Den enskilt största investeringen är dock, som för så många andra i Stockholm, familjens bostad.