Hållbarhetsmärkningar av fonder

Hållbarhet är viktigt och svårt

De flesta tycker att det är viktigt att en fond har en hållbar inriktning. Samtidigt tycker många att det är svårt att hitta information om fonder med en hållbar inriktning. Den slutsatsen drogs efter att Fondbolagens förening gjorde en undersökning om hållbara fonder i våras.

Men finns det en definition om vad som är hållbart egentligen? Nja, inte riktigt. Det pågår ett stort arbete inom EU för att definiera det. Det är långt ifrån färdigt. Men för mig är det uppenbart att många har sin egen definition av vad som är hållbart. Och det har regelmakarna också förstått. Därför finns det redan nu krav på att rådgivare ska ställa frågor om dina hållbarhetspreferenser när du ska komma i gång och spara. Om du är nyfiken på att förstå hur regelverken hänger ihop kan du läsa ett tidigare blogginlägg här på fondbloggen.

Följa andras hållbarhetspreferenser

Jag tycker själv att det är roligt och lärorikt att fundera över mina egna hållbarhetspreferenser. Men jag tycker det kräver flera rejäla tankeövningar. Övningar som kräver tid och som inte är helt lätt att översätta till en produkt att spara i.

Men ungefär som när en sparare väljer att placera i en fond i stället för att själv välja ut och köpa ett antal aktier, så finns det genvägar även inom hållbarhet. När du köper en fond så låter du ju en förvaltare välja vilka aktier som ska köpas och inte. På samma sätt får du med en fond också en fondförvaltare som investerar efter fondbolagets hållbarhetsstrategi.

Du låter någon annan göra jobbet. Någon som du förhoppningsvis har fått en god uppfattning om. En förvaltare som kan placera enligt en strategi som också passar dig. Men för att du ska kunna vara säker på att dina sparpengar placeras som du vill måste du ändå läsa på hur förvaltaren arbetar med hållbarhet.

I stället för (eller kanske helst som komplement till) att läsa all hållbarhetsinformation från fondbolaget kan du använda märkningar. Det finns idag både märkningar och betyg som du kan använda som ett verktyg för att hitta en fond som passar dig. Ett exempel är Morningstars hållbarhetsbetyg. De ger fonder ett betyg på mellan 1 och 5 glober baserat på hållbarhetsrisker. Betyget baseras på fondernas innehav och sätts i relation till motsvarande fonder inom samma fondkategori. Du kan därför inte jämföra en Sverigefond med en globalfond. 5 är det högsta betyget och innebär lägst hållbarhetsrisk enligt deras definition. Även din bank eller försäkringsbolag kan ha hållbarhetsbetyg eller egna märkningar som kan hjälpa dig i ditt val.

Om du vill välja fonder själv inom premiepensionen har även Pensionsmyndigheten verktyg för filtrering. Dels kan du filtrera på fonder med låg koldioxidrisk. Den baseras på data på från Morningstar. Det finns också möjlighet att filtrera ut hållbarhetsfonder. Då har myndigheten helt enkelt valt ut de fonder som har hållbara investeringar som mål. Viktigt att tänka på med den filtreringen är att det inte är något betyg eller en märkning. Fondbolag måste informera om sitt hållbarhetsarbete. Kraven skiljer sig för de som främjar hållbarhet och de som har hållbarhet som mål.

Miljömärkta fonder

Den kanske mest kända märkningen är Svanen. Den känner du säkert igen från tiotusentals vanliga konsumentprodukter. Sedan 2017 finns märkningen också för fonder. I september 2022 fanns det 27 svanenmärkta fonder i Sverige.

Det finns flera olika strategier för hållbarhetsarbete. Jag har skrivit om de vanligaste tidigare på bloggen. Svanen arbetar efter 4 strategier som innebär att en svanenmärkt fond ska:

  1. Välja bort de företag och branscher som de tycker är sämst. Det kan exempelvis vara företag inom branscherna kol, olja, gas, kärnkraft, tobak, vapen och de som bryter mot internationella normer
  2. Investera i företag som de tycker har ett starkt hållbarhetsarbete
  3. Vara aktiva ägare och påverka företag som de misstänker inte följer internationella normer
  4. Publicera en årlig rapport om hållbarhetsarbetet och berätta om vilka företag de investerat i

Svanen arbetar också med att löpande skärpa kraven och det innebär att fonderna som en gång fått märkningen också måste bli bättre för att kunna behålla den. För den som är nyfiken på vilka krav en svanenmärkt fond har finns det massor med detaljer att läsa.

Men rätt nyligen hade jag med Per Sandell i Fondkollen-podden. Han jobbar med att svanenmärka just fonder och en av frågorna jag ställde till honom var hur Svanens hållbarhetspreferenser skulle se ut om Svanen vore en sparare. Per svarade då att Svanen skulle vara en rätt jobbig kund till ett fondbolag. Och med det menade han att Svanen skulle ställa väldigt många detaljerade frågor. Svanen skulle inte nöja sig med en hög förenlighet med taxonomin och eller det som han kallar ”gröna och sköna”, utan skulle verkligen vilja veta mycket mer. Svanen skulle vilja att fonden investerar i bolag kopplade till förnybar energi och förvänta sig att förvaltaren verkligen förstår vad det är för typ av bolag som fonden investerar i. Generellt i alla investeringar förstås, men han lyfter särskilt kemiindustrin som en bransch där förvaltaren förväntas ha stor förståelse. Även biologisk mångfald är ett område som Per lyfter fram som en viktig preferens.

Se det här som inspiration eller kanske en start på vad som skulle kunna definiera dina hållbarhetspreferenser. Och om du tycker att just Svanen stämmer väl överens med vad du tycker är viktigt och vill titta på vilka fonder som har märkningen tycker jag att du ska komma ihåg att alla fonder som skulle kunna få märkningen inte nödvändigtvis har den. Ett fondbolag måste själva ansöka, göra jobbet, bli godkända och betala den avgift som det innebär. Och det väljer inte alla att göra.

/Philip