Hållbar fond: var tredje sparare har valt en hållbar fond

Hållbar fond: Intresset för att spara i hållbara fonder är fortsatt stort, i en ny undersökning säger en av tre fondsparare att de valt hållbara fonder.

Hållbar fond: Intresset för att spara i fonder med hållbar inriktning är i stort sett oförändrat jämfört med för ett år sedan. Intresset ökar bland män men går tillbaka något bland kvinnor. Det är några av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning. Resultaten visar också att det främsta skälet till att välja hållbara fonder är att undvika en viss typ av bolag och branscher.

För tredje året i rad har vi på föreningen frågat fondsparare om de sparar i  hållbara fonder. Årets undersökning gjordes i mitten på februari av Kantar Sifo Prospera och inkluderade 1 043 fondsparare. Undersökningen visar att 32 procent uppger att de har en fond som valts för att den har en hållbar inriktning. Det är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Fler kvinnor (36 procent) än män (28 procent) har valt en fond med hållbar inriktning.

Hållbar fond: Ökat intresse hos män

I år uppger 32 procent att de sparar i hållbara fonder, att jämföra med förra året då 33 procent svarade detsamma. Intresset har ökat hos män och backat hos kvinnor. I fjol uppgav 25 procent av männen och 42 procent av kvinnorna att de valt sina fonder för att de har en hållbar inriktning. I år är det 28 procent av männen och 36 procent av kvinnorna som svarar detsamma.  Andelen av kvinnor som svarar vet ej ökar, från 29 procent för ett år sedan till 34 procent i år. Bland männen svarar en majoritet nej (53 procent).

Främsta skälet till val av hållbara fonder

Det främsta skälet till att man valde hållbara fonder är för att man vill exkludera placering i en viss typ av bolag/bransch. Det svarar 44 procent av respondenterna. I likhet med i fjol svarar fler män än kvinnor att anledningen till valet av hållbar fond är att de tror att deras placering har en positiv påverkan. Och att den kommer att ge högre avkastning. Andelen som valt hållbar fond för att de tror att den ger högre avkastning har ökat. Den har ökat med fem procentenheter till 15 procent. Ökningen är större hos män än hos kvinnor.

Om du vill veta mer om undersökningen kan du leta dig in på Fondbolagens förenings hemsida. Där har vi samlat allt material från de senaste tre årens undersökningar.