Hållbart sparande – 4 tips på hur du kan spara hållbart

Att spara hållbart har blivit alltmer populärt. När vi frågar svenska folket svarar en tredjedel att de valt en hållbar fond. Jämfört med förra året är det en ökning med 8 procentenheter. Intresset är fortfarande störst hos kvinnor.

Att spara hållbart har blivit alltmer populärt. När vi frågar svenska folket svarar en tredjedel att de valt en hållbar fond. Jämfört med förra året är det en ökning med 8 procentenheter. Intresset är fortfarande störst hos kvinnor.

Hållbarhet allt viktigare aspekt vid fondval

4 av 10 kvinnor svarar i år att de valt en fond för att den har en hållbar inriktning, en ökning med 13 procentenheter. Intresset ökar också för männen. 1 av 4 säger i år att de valt en hållbar fond, att jämföra med 1 av 5 förra året. Det är dessutom betydligt fler kvinnor (29 procent) än män (13 procent) som svarar vet ej. Den stora majoriteten av män svarar i stället nej (62 procent).

På frågan om främsta skälet till att man valde en hållbar fond så svarar knappt hälften (49 procent) att de är för att de vill exkludera placering i en viss typ av bolag/bransch. Jämfört med förra året har antalet som inte vill placera i en viss typ av bolag/bransch ökat med 5 procentenheter. I likhet med i fjol svarar fler män än kvinnor att de tror att deras placering har en positiv påverkan och att den kommer ge högre avkastning. Andelen som tror att en hållbar fond ger högre avkastning har dock minskat med sex procentenheter till 10 procent.

4 tips på hur du kan komma igång att spara hållbart

Om du är en av de som funderar på att börja spara hållbart så är du inte ensam. Men det är inte helt lätt att veta hur man kommer igång. En av de viktigaste frågorna är hur man vet om fonden är hållbar eller inte. Här kommer fyra tips på hur du kan spara hållbart.

  1. Fundera först och främst på hur du definierar hållbarhet. Är det viktigast att välja bort företag och branscher där klimatavtrycket är stort, eller är det snarare centralt att bedriva aktiv påverkan för att förändra samma företag och branscher? När du bestämt dig blir fondvalet enklare. De allra flesta fondbolag definierar nämligen sitt hållbarhetsarbete antingen genom att exkludera företag/branscher eller bedriva aktivt påverkansarbete.
  2. Välj hur mycket du vill spara, hur ofta och på vilken fondplattform du ska använda. Till exempel att du ska spara 100 kronor, varje månad på den fondplattformen som den bank du har erbjuder (SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken etc.).
  3. Nu är det dags att välja fond. Normalt när du gör fondval rekommenderar vi att gå in på en fondjämförelsehemsida och ställa din tilltänkta fond mot andra i samma kategori. Hur har den avkastat jämfört med fonder i samma kategori de senaste 5, 10 eller 15 åren? När du väljer en hållbar fond ska du såklart också jämföra avkastning, prissättning och risk men glöm inte gå in och läsa fondens faktablad. När du läser, tänk på hur väl fondens hållbara investeringsstrategi rimmar med din egen definition av hållbarhet och hur du vill att dina pengar investeras.
  4. Böra spara och jämför kontinuerligt fondens utveckling!

Hur tänker ni när det kommer till att spara hållbart?

Gustav