Vad innebär egentligen hållbarhetspreferenser?

Du har precis bestämt dig för att börja spara i fonder. Kanske har du till och med valt ut vilken typ av fond som passar bäst för ditt sparande, till exempel en indexfond, aktiefond eller räntefond.

Det är här någonstans i processen som ordet hållbarhetspreferenser kan göra entré. Men vad betyder ordet egentligen? Ordet kan uppfattas som onödigt komplext – särskilt när det enda du vill göra är att få dina pengar att växa och inte, så som det kan uppfattas, lära dig ett nytt språk! Känner du igen dig? Var lugn, du är inte ensam. Det är så här många av oss känner när vi kommer i kontakt med de ord som används för att förklara om ett sparande är hållbart eller inte.  

I det här blogginlägget ska jag göra ett försök att förklara vad hållbarhet och hållbarhetspreferenser innebär. Min förhoppning är att det här korta inlägget ska hjälpa dig att navigera hållbarhetsdjungeln och underlätta dina val när du funderar på vilken fond eller fonder du vill spara i.

Vi börjar från början och ställer oss frågan vad ordet hållbarhet betyder. Om jag skulle ställa den frågan till 50 olika personer kommer jag med största sannolikhet att få 50 olika svar. Vilket är helt naturligt eftersom ordets betydelse i mångt och mycket bygger på respektive persons egna värderingar och etiska ställningstaganden. En gemensam nämnare i de olika svaren skulle troligtvis vara att ordet har något med miljö att göra. Men hållbarhet omfattar mycket mer än miljö. Det omfattar även sociala frågor, som arbetsvillkor och mångfald och god företagsstyrning, såsom hur ett företag organiseras och leds.

Din definition av ordet hållbarhet utgör alltså dina så kallade hållbarhetspreferenser, eller enklare uttryckt, vilken typ av hållbarhetshänsyn du vill att dina pengar ska stödja. Hållbarhetspreferenser handlar om vad du som sparare tycker är viktigt när det gäller att ta hand om miljön, människor och ekonomi på ett långsiktigt sätt. Det betyder att du inte bara tänker på vad som är bäst för dig just nu, utan också på vad som är bäst för framtiden och för hela samhället.

När du har bestämt vad ordet hållbarhet betyder för just dig, ha det i åtanke när du väljer vilka fonder du vill spara i. Det finns flera olika hjälpmedel som du kan använda för att ta reda på mer om fondens hållbarhetsarbete och se hur det överensstämmer med dina tankar kring hållbarhet. Du kan bland annat ta hjälp av:

Lycka till!

/Angelica Thornquist Lavicka, senior jurist Fondbolagens förening

Läs mer om att spara i hållbara fonder >>