Därför är fonder bäst – framför allt i ett sparande på långsikt

Åtta av tio svenskar sparar i fonder. Med det är nog Sverige världsmästare i långsiktigt sparande. I veckans blogginlägg: Därför är fonder bäst.  

Därför är fonder bäst. Åtta av tio svenskar sparar i fonder utanför sparandet i premiepensionssystemet. Med det är nog Sverige världsmästare i långsiktigt sparande. Svenska sparare har många fonder att välja på. Allt från fonder med global inriktning till de som enbart placerar i Sverige. Historiskt har Sverigefonder varit populärast. I en långtidsstudie över svenskarnas fondsparande de senaste 40-åren konstateras att Sverigefonder stod för 86 procent av svenskarnas aktiefondförmögenhet 1990. Vid utgången av 2018 hade det minskat till 25 procent. 

Därför är fonder bäst

I dag dominerar i stället globalfonder. Under 2018 och hittills 2019 har svenska sparare stoppat in 43,5 miljarder kronor i globalfonder.  Om det beror på konjunkturoro, ökad riskspridning eller att man tar hem vinsten efter en lång uppgång är svårt att exakt veta. Troligen en blandning. Men klart är att svenskar gillar att kunna välja och byta fonder och att man gärna gör det själv. 

Fonder är bäst ur tre perspektiv

Jag skulle vilja påstå att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande. Framför allt ur tre perspektiv. Därför är fonder bäst:  

Det första gäller avkastning och riskspridning. Enskilda misstag skymmer ibland det faktum att fonder har hjälpt att skapa fantastisk avkastning för spararna under lång tid. Fonder är i synnerhet bra för småsparare, och nästan alltid det bästa alternativet för långsiktigt sparande. På frågan om vilken sparform man tycker är bäst för just långsiktigt sparande svarar en majoritet av svenskarna fonder. När det gäller att ge riskspridning från första sparkrona finns inget bättre alternativ. 

För det andra handlar det om jämlikhet. I Sverige sparar i stort sett alla vuxna i fonder. Ung som gammal, lantbrukare som civilingenjör, kvinna som man. Fonder möjliggör för sparare att ta del av den ekonomiska utvecklingen, inte bara i Sverige utan i hela världen. Min mamma kan exempelvis sitta i Smålands huvudstad Växjö och ta del av den ekonomiska tillväxten i Indien. 

Därför är fonder bäst. Som tredje punkt skulle jag vilja lyfta fram transparens. Konkurrens och transparens bland fondförvaltare har skapat en marknad till gagn för fondspararen. Att nya regelverk dessutom ökat transparensen de senaste åren gör att fondspararen i hög utsträckning kan ställa fonder mot varandra och göra välinformerade val. 

Summering

Därför är fonder bäst. Avkastningen på svenskarnas fondsparande har varit mycket god. Även om fondsparande, precis som övriga finansiella marknader kan vara volatila, så har en Sverigefond i genomsnitt avkastat över 9 procent per år sedan 1997. De senaste 40 åren har Stockholmsbörsen avkastat i genomsnitt 16 procent per år. Att ha sitt sparande exponerat mot aktiemarknaden lönar sig, och vill du till det ha automatisk riskspridning finns det ingen sparform som slår en fond på fingrarna.