Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
Pensionssparande - övrigt

Pensionen blir 75% av sista lönen

Men det bygger också på att du jobbar två tredjedelar av den ökade livslängden du har jämfört med tidigare generationer. Är du tex född 1970 behöver du jobba till 68 år för att du ska få en pension som motsvarar det som samma person skulle ha fått vid 65 år om...