Hur ligger det till med de ”dolda” avgifterna i PPM?

50
De senaste dagarna har det stått i tidningarna om ”dolda” avgifter i PPM. Vad menar man med det och hur ska jag som sparare tänka kring detta?

Så här ligger det till. Inom premiepensionssystemet betalar man en fondavgift. Det är fondens årliga avgift minus den rabatt som fonden ger tillbaka till oss sparare varje år. I genomsnitt ger fondbolagen så stora rabatter att du som sparare i premiepensionssystemet bara betalar en tredjedel av den ordinarie fondavgiften.

Utöver fondavgiften betalar man också transaktionskostnader, ofta kallat courtage. Det är de kostnader som fonden betalar för att köpa och sälja de värdepapper som ingår i fonden, exempelvis aktier. Transaktionskostnader måste alla som handlar med aktier betala, oavsett om det är en fond eller om det är du själv som köper aktier. Det är alltså inga avgifter som är specifika just för premiepensionen eller annat fondsparande. För fonderna inom premiepensionssystemet ligger den genomsnittliga transaktionskostnaden på cirka 0,1 procent.

Det är dessa transaktionskostnader som man i några sammanhang de senaste dagarna valt att kalla för ”dolda” avgifter, eftersom de inte anges på Pensionsmyndighetens hemsida eller omfattas av måttet årlig avgift.

Det hade kanske varit bra om kostnaderna hade redovisats på Pensionsmyndighetens hemsida, men jag tycker inte att dessa kostnader förändrar hur du bör tänka kring ditt val av fonder att spara i. ALLA fonder måste betala transaktionskostnader, oavsett vilken fond det handlar om. Det gäller även den så kallade ”PPM-soffan”, AP7 Såfa.

Varför är då inte transaktionskostnaden inbakad i fondavgiften redan från början? Jo, för att fondbolaget kan inte i förväg säga hur stora transaktionskostnaderna blir, det beror ju på hur mycket fonden handlar och på vilken marknad de handlar, till exempel kan det vara dyrt att handla på tillväxtmarknader (det gäller dock alla som handlar på den marknaden, inte bara fondförvaltare). Det är viktigt att veta att fondbolaget inte får behålla någon del av dessa kostnader, de kan alltså inte handla extra mycket och extra dyrt bara för att få mer pengar. Det behöver inte heller nödvändigtvis vara bättre för fondens avkastning att handla så lite som möjligt för att hålla nere transaktionskostnaderna.

Den genomsnittliga fondavgiften för en fond i premiepensionssystemet uppgår till 0,31 procent. Det innebär att den skulle uppgå till cirka 0,41 procent i genomsnitt om man skulle räkna med den genomsnittliga transaktionskostnaden på 0,1 procent. Vill du veta exakt hur höga transaktionskostnaderna är för en specifik fond, hittar du uppgiften i fondernas årsredovisning, där anges de i kronor.

Jag tycker att den avgift man bör jämföra när man tittar på fonderna i premiepensionssystemet är fondavgiften, det vill säga fondens årliga avgift minus rabatten (vilket är den avgift som redovisas i PPM). Sen kan det så klart vara bra att känna till att du utöver denna avgift också betalar transaktionskostnader. Men det absolut viktigaste att komma ihåg är att, när avkastningen för fonderna visas, är ALLA avgifter borträknande, det gäller även transaktionskostnaderna. Det du ser är det du får.

Därför vill jag återigen slå ett slag för verktyget Kolla fonden! I Fondkollen-appen kan du särskilt kolla upp fonder i premiepensionssystemet och se hur de har presterat jämfört med andra liknande fonder. I webbversionen kan du också snabbt och enkelt kolla upp dina fonder, men då utan hänsyn till rabatterna i premiepensionen.

P.S. För den vetgirige. Det kan vara bra att känna till att kostnadsmåtten TKA och TER visas i premiepensionssystemet utan hänsyn till de stora rabatterna. D.S.

Hanna Helgesson