Pensionsångest, nej tack!

Nu börjar de orange kuverten att skickas ut. Men varför inte skippa pensionsångesten den här gången och i stället välja att se kuvertet som en vänlig påminnelse om att kolla över din pension och hur dina pengar är placerade!
Nu börjar de orange kuverten att skickas ut. Men varför inte skippa pensionsångesten den här gången och i stället välja att se kuvertet som en vänlig påminnelse om att kolla över din pension och hur dina pengar är placerade!

Vid årsskiftet hade den genomsnittlige premiepensionsspararen cirka 140 000 kronor på sitt premiepensionskonto. Det är mycket pengar och mer kommer. I genomsnitt sätts cirka 6 000 nya kronor in varje år till premiepensionen. Det är dina pengar och om du vill har du möjlighet att själv välja i vilka fonder pengarna ska sparas.

Många är dock osäkra på hur deras pengar är placerade och om de har gjort ett ok val utifrån sina preferenser kring risk mm.    57 procent av premiepensionsspararna vet inte vilka fonder de har.

Vet du vilka fonder du har valt i premiepensionen?

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kantar Sifo Prospera, 2016, 1 500 personer i åldern 18-74 år med deklarerad inkomst

Men oavsett om de vet vilka fonder de har eller inte, känner sig de flesta ändå bekväma med hur deras pengar är placerade, visar samma undersökning. En förklaring skulle kunna vara att, även om man inte just nu vet exakt vilka fonder man har, så vet man att det var ett genomtänkt beslut när det gjordes och man känner sig trygg med det.

 Känner du dig bekväm med hur ditt premiepensionssparande är placerat?

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kantar Sifo Prospera, 2016, 1 500 personer i åldern 18-74 år med deklarerad inkomst

13 procent av spararna känner sig dock inte bekväma med hur pengarna är placerade. De främsta orsakerna till detta är framförallt att man inte vet hur pengarna är placerade (27% av dem som inte känner sig bekväma) och att man är osäker på att man har valt rätt (28%).

Är du osäker på hur dina pengar är placerade? Följ de två stegen nedan så får du både reda på vilka fonder du har och kan kolla upp om fonderna har varit bra nog. Om du redan vet vilka fonder du har hoppar du direkt till steg 2.

  1. Öppna det orange kuvertet. På sidan två hittar du dina fonder. Du kan även logga in på pensionsmyndigheten.se (t ex med mobilt bank-id) och där se vilka fonder du har.
  1. Kolla fonden! I verktyget ”Kolla fonden” på fondkollen.se kan du jämföra alla fonder som finns till försäljning i Sverige. Du behöver bara skriva in fondens namn så får du svar direkt. Din fond har rankats med en siffra och en färgkod som visar hur fonden står sig i jämförelse med de andra fonderna i samma kategori. Grönt är bäst, rött är sämst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att du i första hand kan se till vilken färgkod fonden har på lång sikt, det vill säga tre, fem och tio år. Är fonden övervägande grön och gul sett över flera tidsperioder? Bra! Då kan du vara nöjd.

Är fonden röd eller orange på lång sikt? Har den inte heller repat sig (blivit grön eller gul) på kortare sikt? Överväg om du kanske borde välja en ny fond.

Det kan vara bra att känna till att ”Kolla fonden” visar fondens ordinarie årliga avgift. Inom premiepensionssystemet ger fonderna mycket stora rabatter på fondavgifterna, i genomsnitt motsvarande två tredjedelar av fondavgiften. Det innebär att fonderna i premiepensionen har en högre avkastning än vad du ser i Kolla fonden. Vill du kolla dina premiepensionsfonder med hänsyn till den rabatterade avgiften och med rätt avkastning – ladda ner vår Fondkollen-app!

Jag tycker att det är en väldigt bra möjlighet att själv kunna välja fonder utifrån egna preferenser och med avgifter som inte går att få någon annanstans (rabatterna är möjliga eftersom fondbolagen i premiepensionssystemet bara har en kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som i sin tur sköter all administration, information och kontakt med spararna). Det kan finnas flera anledningar till att du själv vill välja fonder för din premiepension. Du kanske vill ha mer än en fond för att sprida riskerna, du kanske vill ha en lägre risk, du kanske vill ha mer utpräglade ”hållbarhetsfonder” eller så kanske du vill ha möjlighet att placera på andra marknader än vad du får med ickevalsalternativet AP7 Såfa.

Kom sedan ihåg att det är en möjlighet att välja, inte ett måste. Men att öppna det orange kuvertet och titta över vilka fonder du har i dag är ett första steg till att slippa pensionsångesten.

Min checklista:

  • Öppna det orange kuvertet och kolla vilka fonder du har.
  • Kolla om dina fonder har varit bra med ”Kolla fonden”!
  • Om det ringer en pensionsrådgivare/telefon-försäljare som erbjuder att hjälpa dig med dina premiepensionsfonder, lägg på luren!

Hanna Helgesson