Tre snabba frågor till tre fondförvaltare om det gångna året och fondåret 2020

Under 2019 har fondförmögenheten slagit nya rekord. Med bakgrund i en börsnedgång i slutet på 2018 så rivstartade börsåret 2019, och under året steg Stockholmsbörsen över 30 procent. Men hur ska man agera som sparare nu?

Under 2019 har fondförmögenheten slagit nya rekord. Med bakgrund i en börsnedgång i slutet på 2018 så rivstartade börsåret 2019, och under året steg Stockholmsbörsen över 30 procent. Men hur ska man agera som sparare nu?

Tre snabba frågor till tre fondförvaltare

Henrik Tingstorp, vice vd Simplicity och förvaltare av Simplicity Företagsobligationer

Vad var utmärkande för fondåret 2019 utifrån ditt perspektiv?

Mot bakgrund av att vi gick in i 2019 från ett utmanande 2018 såg förutsättningarna för god avkastning mycket bra ut. Året rivstartade den 4 januari med en paneldebatt mellan tre centralbankschefer Powell, Yellen och Bernanke. Där kommunicerade chefen för den amerikanska centralbanken Fed, Jerome Powell, att de var beredda att börja sänka räntan för att stimulera marknaden när så behövdes. Detta innebar en tvärvändning från närliggande Fed-möten året innan. Kort därefter stimulerade även Kina marknaden genom att hjälpa banker med ökad likviditet samtidigt som utvecklingen av handelskonflikten mellan USA och Kina började gå åt rätt håll. Allt detta sammantaget fick flertalet investeringar att gå bra då långa räntor gick ner, framförallt i USA, samtidigt som aktier steg vilket inte alltid brukar ske i symbios. De som under året hamnade lite på efterkälken var tillväxtmarknader vilka underpresterade utvecklade marknader och jag tänker då främst på Kina och Hong Kong. Flödesmässigt var det inflöden i fonder över hela linjen och aktivt förvaltade fonder gick generellt sett bättre än passivt förvaltade fonder. Känslan jag hade i början av året visade sig stämma och fondåret 2019 i sin helhet var mycket positivt sett till den avkastning som levererades.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2020, och inför det nya decenniet?

Vi är sent inne i konjunkturcykeln efter många år av uppgång och goda avkastningar inom flera tillgångsslag såsom exempelvis aktier och räntor. Det ser ut som att konjunkturen håller i sig ett tag till med stöd av låg arbetslöshet, expansiva centralbanker, låga räntor och övriga stimulanser. Mitt råd är dock att man skall vara på sin vakt då många företag mår väldigt bra i denna lågräntemiljö och därmed handlas till höga värderingar. Detta gör dem extra känsliga för vinstbesvikelser. Jag själv har sett över mitt sparande så det inte har en för hög risk utifrån min egen riskprofil. Jag vill istället ha lite torrt krut kvar att investera när möjligheter dyker upp framöver. Nya chanser till bra investeringar kommer alltid för den som är tålmodig.

Hur sparar du själv?

Jag sparar främst i våra egna fonder med betoning på Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond. Min portfölj kryddar jag därefter även med aktiefonder, då främst Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige och vissa enskilda aktier, främst banker och fastighetsbolag. Jag anser att svenska företag är välskötta, generellt har bra företagsledare och Sverige är en marknad jag följer nära. Nämnd kombinationen ger mig en portfölj som är enkel, konkurrenskraftig och med en bra avgiftsstruktur. Portföljen ger mig även en bra riskspridning och har den avkastning jag efterfrågar i mitt långsiktiga sparande.

Helen Broman, förvaltare av Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag

Vad var utmärkande för fondåret 2019 utifrån ditt perspektiv?

Det är naturligtvis svårt att inte nämna ränteläget. Vi hade negativa räntor under en stor del av året i Sverige och i USA sänkte FED räntorna. Detta var en viktig drivkraft till att världens börser utvecklades mycket starkt under året. I Sverige eldade räntorna på fastighetssektorn som gjorde fastighetsfonderna till årets vinnare. Vi som förvaltar fonder med fokus på ny teknik upplevde också ett mycket starkt år. Sen finns det självklart en poäng i att påpeka att de starka årssiffrorna som vi ser hänger samman med att marknaden var väldigt svag under fjärde kvartalet 2018 så 2019 är lite dopat.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2020, och inför det nya decenniet?

Sprid alltid riskerna över olika fonder och aktier. Jag tror att teknikdrivna tillväxtbolag kommer vara vinnare på börsen 2020 och att den exponeringen är bra att ha i sin portfölj. Den digitala transformationsresan kommer att fortsätta för både privatpersoner, företag och samhällen. Teknikbolag kommer vara en hörnsten i denna utveckling. Sen vill vi på Lannebo alltid uppmuntra till långsiktighet och månadssparande. Om man försöker tajma marknaden och gå in och ut finns risken att man hamnar utanför långa perioder. Ett månadssparande sprider risken och du köper såväl på botten som på toppen.

Hur sparar du själv?

Jag är en disciplinerad månadssparare och har en långsiktig investeringshorisont. Självklart investerar jag uteslutande i Lannebos fonder och största delen i de fonder som jag själv förvaltar. Utöver månadssparande sätter jag ibland in ytterligare belopp i fonderna.

Peter Norhammar, förvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond

Vad var utmärkande för fondåret 2019 utifrån ditt perspektiv?

År 2019 var året då stora delar av investeringskollektivet ändrade sin syn (bedömning) på alternativkostnaden i form av räntor. Efter det branta fallet på US 10 year skedde en omprisning av riskfyllda tillgångar, däribland fastigheter och andra alternativa tillgångar, med multipelexpansion som följd. För fonder ledde det till inflöden av kapital.

Vilka råd vill du ge spararna inför 2020, och inför det nya decenniet?

  • Som alltid, tänkt långsiktigt (minst 3-5 år). Ingen av oss vet särskilt mycket av vad som händer just i morn eller om någon vecka eller månad.
  • Investera bara i sånt du förstår eller tror dig förstå. Vill du ha positiv avkastning så är nog aktier eller alternativa tillgångsklasser såsom fastigheter det bästa alternativet. Avkastningen från räntebärande instrument kommer vara fortsatt blygsam. Lågränteläget är här för att stanna.
  • Givet den låga alternativavkastningen och att den stora omprisningen av aktier och andra riskfyllda tillgångar troligen redan har skett skall vi nog förvänta oss lägre avkastning 2020 (och även framöver) än 2019.

Hur sparar du själv?

Givet mitt jobb har jag svårt att vara aktiv i enskilda aktier så jag sparar i fonder. Jag undviker räntebärande instrument utan har hög exponering mot aktier. Hög andel fastigheter och småbolag. Diversifierar geografiskt.