Din pension 2020

Din pension 2020: en majoritet av Sveriges pensionärer får en höjning av sin pension. Läs om några av de viktigaste förändringarna av din pension 2020 här.

Din pension 2020: i år får en majoritet av Sveriges pensionärer en höjning av sin pension. Men det är också ett par andra förändringar som börjat gälla sedan årsskiftet.

Din pension 2020

De viktigaste förändringarna som gäller sedan årsskiftet är att garantipension höjs, skattesänkningar för dem med inkomst över 17 000 kronor, lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs till 62 år, ändrade regler ger höjt bostadstillägg för de flesta. Sammantaget gör detta att total pensionen höjs med mellan 240 kronor och 950 kronor per månad efter skatt 2020. Ensamstående pensionärer med bostadstillägg kan få en höjning av sin inkomst med uppemot 1 000 kronor per månad. Den största delen av höjning tillskrivs det förhöjda bostadstillägget. Skatten sänks för de som har en inkomst över 17 000 kronor från det år man fyller 66. Tidigare år har skatten sänkts för de med lägre inkomst, men nu dras gränsen alltså vid 17 000 kronor.

Premiepensionen har ökat mest

Din pension 2020: Den del av den totala pensionen som sett den största värdeökningen de senaste åren är premiepensionen. Räknat fram till slutet av december 2019 har fonderna i premiepensionen haft en genomsnittlig årsavkastning på 7,7 procent. Det är klart bättre än den andra delen av den allmänna pensionen, inkomstpensionen som haft en motsvarande värdeökning på 3,1 procent. Över 4,2 miljoner svenska pensionssparare har dessutom haft en årlig genomsnittlig avkastning över 8 procent. Och nästan 1 miljon premiepensionssparare en genomsnittlig värdeökning på mer än 12 procent per år. Vad du kan förvänta dig för utveckling av din pension under 2020 är såklart svårt att sia om, men i ett långsiktigt sparande passar det nästan alltid att ta relativt hög risk. För fondvalen i premiepensionen betyder det fonder med en stor andel aktier.

Utskick av orange kuvertet påbörjas i mitten av januari

Om du är nyfiken på din pension 2020 har jag en glad påminnelse. I mitten av januari påbörjas nämligen utskicken av orange kuvertet. Det innehåller som vanligt en sammanställning av den allmänna pensionen. I den första rundan får drygt 1,8 miljoner svenska pensionärer utskicket. Efter det fortlöper utskicken till pensionssparare fram till mitten på mars. Här kan du se ett ungefärligt datum för när orange kuvertet förväntas i din brevlåda.